blogs

blogs

Ruby Nefkens, 21 juli 2022

IE-Flash: Jouw merk op een product? Pas op voor aansprakelijkheid! 

Stel je voor, je koopt een nieuw koffiezetapparaat en een dag later staat je huis in brand. De oorzaak blijkt het koffiezetapparaat te zijn. Dit overkwam een Finse consument. Kan de houder van het merk van het koffiezetapparaat aansprakelijk zijn voor de schade?

Wanneer een product met een gebrek schade veroorzaakt, dan kan de hierdoor veroorzaakte schade onder andere op de producent verhaald worden. Wat onder ‘producent’ wordt verstaan staat in de richtlijn 85/374 (de Europese wetgeving voor aansprakelijkheid voor producten en gebreken). Hieruit volgt dat een producent bijvoorbeeld degene is die fabrikant is van het eindproduct of degene die zijn naam, zijn merk of een ander onderscheidingsteken op het product heeft aangebracht. 

In het geval van het koffiezetapparaat stonden er twee merken op de verpakking: Philips (Koninklijke Philips N.V.) en Saeco (een Roemeense dochteronderneming van Philips). Het koffiezetapparaat is door Saeco geproduceerd, en vervolgens door Philips OY (een Finse dochteronderneming van Philips) op de markt gebracht. Philips zelf stond buiten dit hele proces. Zij gaf slechts toestemming dat haar merknaam werd gebruikt. Toch stelt de verzekeringsmaatschappij van de consument Philips aansprakelijk voor de schade. Philips is het hier niet mee eens. Dit mondt uit in een rechtszaak met een interessante uitkomst. 

In eerste aanleg wordt Philips aansprakelijk gesteld, maar in hoger beroep wordt geoordeeld dat Philips niet aansprakelijk is. De verzekeringsmaatschappij gaat hiertegen in beroep. De hoogste rechter van Finland in burgerlijke en strafzaken stelt vervolgens een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de EU (HvJ EU). 

De rechter vraagt zich af of enkel de vermelding van naam, merkteken of ander onderscheidingsteken op het product voldoende is om gezien te worden als ‘producent’ uit richtlijn 85/374, en dus aansprakelijk te zijn voor schade. 

Het HvJ EU antwoord dat dit inderdaad voldoende is. Door bijvoorbeeld jouw merkteken op het product aan te brengen, wek je de indruk dat je wel verantwoordelijk of betrokken bent geweest bij het productieproces. Daarnaast wordt het product door de naam of het merkteken aantrekkelijker voor de consument, wat volgens het hof rechtvaardigt dat je als tegenprestatie aansprakelijk gesteld kan worden voor gebruik. 

Staat jouw merk met jouw toestemming op een product? Dan kun jij dus aansprakelijk worden gesteld voor schade door het product, zonder dat jij betrokken bent bij het produceren of in de handel brengen van dit product. 

Heb jij vragen naar aanleiding van dit artikel? Het VDS IE-team helpt je graag!

Lees hier de volledige uitspraak: CURIA - Documents (europa.eu)

Ruby Nefkens
  nefkens
  +31 6 43 36 80 63 

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail