blogs

blogs

Ruby Nefkens, 15 november 2022

Van wie is een portretfoto?

Die vraag werd onlangs door het gerechtshof Amsterdam beantwoord in een zaak die ging over een portretfoto van de bekende econoom en journalist Mathijs Bouman. 

Waar ging deze zaak over?
Een professioneel fotograaf maakt in opdracht van AssurantieMagazine een portretfoto van Mathijs Bouman. De foto was bestemd om te worden gebruikt bij de publicatie van een interview met hem in dit tijdschrift. Enige tijd later stuurt Bouman deze foto naar nieuwsplatform DutchNews, zodat de foto op de website van DutchNews kan worden geplaatst bij columns van Bouman.

Wie heeft welk recht?
Bouman heeft het portretrecht op de foto. Dit houdt in dat de foto zonder zijn toestemming niet mag worden gepubliceerd. Tegelijkertijd heeft de fotograaf het auteursrecht op de foto. In de meeste gevallen is daarom de toestemming van zowel de geportretteerde als de fotograaf nodig bij publicatie van de foto. 

De fotograaf is daarom van mening dat DutchNews, door het zonder zijn toestemming op de website publiceren van de portretfoto van Bouman, inbreuk maakt op zijn auteursrecht. Het hof is het daar echter niet mee eens.

Uitzondering
Dit komt doordat er sprake is van een uitzondering die van toepassing is op deze situatie. Deze uitzondering geldt voor gevallen waarin een fotografisch portret, dat mede in opdracht of ten behoeve van de geportretteerde is gemaakt, wordt gepubliceerd in een nieuwsblad of tijdschrift. In deze specifieke situatie hoeft de fotograaf, die het auteursrecht op de foto heeft, geen toestemming te geven. Het is dan voldoende dat de geportretteerde instemt met de publicatie van het portret in het nieuwsblad of tijdschrift.

Het hof vindt dat deze zaak onder de uitzondering valt, omdat er sprake is van een fotografisch portret van Bouman dat is gepubliceerd in een (digitaal) nieuwsblad. En de portretfoto was ook ten behoeve van Bouman genomen, aangezien hij belang had bij een goede foto bij het interview met hem in AssuratieMagazine. De foto werd namelijk ook gebruikt bij een aankondiging voor een evenement waarbij Bouman als dagvoorzitter optrad. Daarnaast stond vast dat Bouman zich actief bemoeid heeft met het maken van de foto, doordat Bouman de fotograaf heeft toegelaten tot zijn huis en verschillende locaties voor de foto heeft voorgesteld. 

Het maakt verder volgens het hof niet uit dat de fotograaf en AssurantieMagazine hebben afgesproken dat de foto alleen voor het interview mocht worden gebruikt. De conclusie luidt dat DutchNews geen inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van de fotograaf.

Dus: wanneer een geportretteerde belang heeft bij een goede foto en zich met het maken van de foto bemoeit, is het voor hergebruik van de foto in een nieuwsblad of tijdschrift voldoende dat de geportretteerde toestemming geeft.

Heb je vragen over portret- of auteursrecht? Het VdS IE-team helpt je graag.
 

Ruby Nefkens
  nefkens
  +31 6 43 36 80 63 

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail