blogs

blogs

Ruby Nefkens, 29 juli 2022

IE-Flash: VoetbalTV onterecht beboet door Autoriteit Persoonsgegevens

De € 575.000 tellende boete die de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in 2020 oplegde aan VoetbalTV is onterecht verleend. Dit volgt uit het oordeel van de Raad van State van 27 juli 2022. 

VoetbalTV, een samenwerking tussen Talpa en de KNVB, is een videoplatform waarop wedstrijden in het amateursvoetbal bekeken konden worden. Bij zo’n 150 voetbalverenigingen hingen slimme camera’s van VoetbalTV waarmee de wedstrijden opgenomen werden. Aan de gefilmde voetballers, waaronder ook kinderen, was voor het filmen geen toestemming gevraagd. 

Het filmen van voetballers en andere personen langs de kant, is een verwerking van persoonsgegevens. VoetbalTV baseerde de verwerking op de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’. 

Volgens de AP heeft VoetbalTV geen gerechtvaardigd belang, omdat zij met het filmen alleen een ‘zuiver commercieel belang’ dient. Een ‘zuiver commercieel belang’ kwalificeert volgens de AP niet als gerechtvaardigd belang. Dit werd al eerder door privacy experts bekritiseerd en in eerste instantie volgde ook de rechtbank dit niet. Ook een (zuiver) commercieel belang kan namelijk een gerechtvaardigd belang zijn. In de wet wordt direct marketing bijvoorbeeld als mogelijk gerechtvaardigd belang genoemd. 

De Raad van State volgt het eerdere oordeel van de rechtbank. De belangen van VoetbalTV waren bovendien niet alleen maar commercieel van aard. De AP heeft deze niet-commerciële belangen onterecht niet meegenomen in haar beslissing. De boete voor VoetbalTV komt hiermee te vervallen. Overigens komt dit te laat voor VoetbalTV omdat dit videoplatform failliet is gegaan. 

Heb je vragen over de AVG, “gerechtvaardigd belang” of andere privacy gerelateerde onderwerpen? Het VdS-privacy team helpt je graag.

Ruby Nefkens
  nefkens
  +31 6 43 36 80 63 

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail