blogs

blogs

Ruby Nefkens, 09 december 2022

Bescherming van waterballonvuller?

Vorige week was er een interessante rechtszaak bij het gerechtshof Den Haag over auteurs- en modelrechtelijke bescherming van een waterballonvuller. Waar ging die zaak over?

Tinnus is een Amerikaans bedrijf dat sinds 2014 waterballonvullers onder de naam “Bunch O Balloons” verkoopt. Met de Bunch O Balloons kan een tros waterballonnen in één keer worden gevuld en sluiten de ballonnen vervolgens automatisch met een elastiekje. Tinnus heeft de vormgeving van de Bunch O Balloons via meerdere inschrijvingen geregistreerd bij het Europese modellenbureau. 

Koopman verkoopt ook waterballonvullers die, naar de mening van Tinnus, te veel lijken op de Bunch O Balloons.

De Bunch O Balloons van Tinnus zien er als volgt uit:

 

Koopman verkoopt waterballonvullers die er als volgt uitzien:

Tinnus vindt dat de ballonvullers van Koopman te veel lijken op haar balonvullers en dat Koopman daardoor inbreuk maakt op haar auteursrecht en op het modelrecht. In de procedure bij de rechtbank en in hoger beroep bij het gerechtshof krijgt Tinnus echter geen gelijk.

De rechtbank en het hof vinden beide namelijk dat de vormgeving van de Bunch O Balloons uitsluitend wordt bepaald door de technische functie die ermee wordt vervuld. Auteursrecht is niet mogelijk op vormgeving die niet creatief is en puur is ontstaan door de technische functie van het product. Zo hebben het aantal, de lengte en de dikte van de slangetjes, de materiaalkeuze en het taps toelopende koppelstukje voor aan de kraan uitsluitend een technische functie. De Bunch O Balloons is dan ook niet auteursrechtelijk beschermd.

Bij de vergelijking van de modelinschrijving van Tinnus en de ballonvuller van Koopman mag geen rekening gehouden worden met technische kenmerken van de modelinschrijving. Deze kenmerken zijn namelijk, net als bij het auteursrecht, niet beschermd. Het hof vindt dat er een aantal duidelijke verschillen zijn tussen de beide waterballonvullers. Verschillend zijn met name het grotere koppelstukje van de watervuller van Koopman, die vanwege de grootte ervan de aandacht trekt. Hierdoor lijkt de rest van het product compacter. Dit is bij de Bunch o Balloons in mindere mate het geval. De algemene indruk tussen de beide producten is mede daarom verschillend. 

Het hof komt tot de conclusie dat de ballonvuller van Koopman daarom ook geen inbreuk maakt op het modelrecht van Tinnus.

Heb je vragen over auteurs- of modelrecht? Het VdS IE-team helpt je graag.

Ruby Nefkens
  nefkens
  +31 6 43 36 80 63 

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail