de week van

de week van

Ruby Nefkens, 20 maart 2019

IE-rechten niet altijd bekend bij het MKB; hoe is dat bij jou?
Als advocaat op het gebied van intellectueel eigendomsrecht heb ik met interesse gekeken naar de resultaten van een onderzoek dat vorig jaar in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is gedaan naar het beleid op het gebied van intellectueel eigendom (IE). Uit dit onderzoek volgt dat er niet aan getwijfeld wordt dat IE op effectieve wijze kennis kan beschermen. Dit is van groot belang voor het bedrijfsleven. De algemene bekendheid met IE is echter laag. Hoe kan dat en hoe is dat bij jou?

Aan het einde van dit artikel stel ik een aantal vragen. Ik vind het leuk te horen of jij bekend bent met IE-rechten en neem daarover graag contact met je op.  

Onderzoek
Het onderzoek beslaat de periode 2012-2016 en daarbij zijn ook toekomstige ontwikkelingen meegenomen. De evaluatie heeft zich gericht op die IE-rechten die het meest van belang zijn voor innovatief ondernemerschap.

Wat valt er allemaal onder IE?
Het intellectueel eigendom bestrijkt een breed pakket aan beschermingsmaatregelen: merken- en modellenrecht, octrooirecht, auteursrecht, kwekersrecht, bedrijfsgeheimen, databankenrecht, handelsnamenrecht, chipsrecht, geografische indicaties en naburige rechten.

Algemene bekendheid laag
Alhoewel er genoeg specialistische kennis en advies voorhanden is, wordt gesignaleerd dat de kleinere gebruikers, waaronder het MKB, startups/spin-offs, zoekende zijn. Met name de kosten van octrooiaanvragen worden als hoog ervaren en er wordt door kleinere marktspelers dan ook minder gebruik van octrooirecht gemaakt.

Goede voorlichting
Het MKB is inderdaad gebaat bij een betere voorlichting op het gebied van IE-rechten en de voordelen die een goede bescherming met zich meebrengt. De kosten van bijvoorbeeld merk- en modelregistraties zijn, in tegenstelling tot octrooi, relatief gering. Met één registratie kan bovendien meteen in de hele Europese Unie bescherming worden verkregen. Door die rechten goed te beschermen wordt de concurrentiepositie versterkt en stijgt de waarde van jouw bedrijf.

Handhaving van je rechten is makkelijker en effectiever wanneer je je merk, model of octrooi geregistreerd hebt. Een registratie werkt ten eerste al defensief: de concurrent zal eerder het merk, het model of uitvinding van anderen navolgen, dan geregistreerde rechten. En als er toch wordt nageaapt, dan heb je met een registratie een stevig middel om je daartegen te verweren. Ook bedrijfsgeheimen kun je goed vastleggen en er duidelijke afspraken over maken, zodat de waarde binnen je bedrijf blijft. Dit geldt ook voor de andere IE-rechten.

Ben jij wel bekend met IE-rechten?
Ik ben benieuwd te horen of jij bekend bent met IE-rechten en er gebruik van maakt. Daarom heb ik vier vragen aan jou. (antwoordtijd is ca. 4 minuten in beslag):

1. Heb je je merk, model of octrooi geregistreerd?
2. Zo nee, wil je vertellen waarom niet?
3. Heb je last van namaak?
4. Zo ja, welke actie neem je daartegen?

Je antwoorden kun je sturen naar mij: nefkens. Na ontvangst bel ik je graag om de antwoorden samen met jou te bespreken. Alvast dank voor de moeite!

Ruby Nefkens
nefkens
+31 (0)6 43 36 80 63

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail