de week van

de week van

Joep Looze, 20 januari 2020

Met de rug tegen de muur
De cookie-valkuil
Kent u dat, dat u online een link aantreft naar een ogenschijnlijk interessant artikel, maar na het volgen van de link eerst even alle cookies moet accepteren voordat het artikel te zien is? Men noemt dat een ‘cookiewall’. U wordt zo voor de keuze gesteld tussen het verzadigen van uw onvermoeibare leesdrift of het respecteren van uw eigen privacy. Het is misschien geen breinbreker, maar voor velen is het wel degelijk een hinderlijke keuze. Daarom is het gebruikmaken van een cookiewall niet toegestaan volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wat zijn cookies?
Bijna alle websites gebruiken cookies. Voor wie niet precies weet wat cookies nu eigenlijk zijn: het zijn kleine tekstbestanden die de aanbieder van een website op de apparatuur van een bezoeker plaatst. Met die bestanden kan informatie worden verzameld of opgeslagen over het surfgedrag of over (het apparaat van) de gebruiker. Zo kan een website bijvoorbeeld een cookie gebruiken om te onthouden dat u de website in het Nederlands wilt raadplegen, of om te voorkomen dat u steeds opnieuw moet inloggen. Dat klinkt erg onschuldig. Waarom is er dan zo veel te doen om het gebruik van cookies?

Tracking cookies
Het zijn de tracking cookies die het mogelijk maken om iemands sufgedrag bij te houden. Hier is het belangrijk om te beseffen dat websites cookies van derde partijen op hun website kunnen toestaan. Die derde partijen (denk aan grote internet- of advertentiefirma’s) kunnen zo hun cookies verspreiden over een flinke portie van het internet. Via alle websites waar die tracking cookies te vinden zijn, kunnen die bedrijven registreren waar u naar kijkt, hoe lang u ernaar kijkt, waar u op klikt, etc. Zodoende kan er een uitgebreid profiel worden samengesteld van elke individuele internetter. Dat deze praktijk een zekere impact heeft op uw privacy spreekt voor zich.

Regelgeving
Vanwege die impact op de privacy gelden er regels voor het juiste gebruik van cookies. Een cookiewall is dus uit den boze. De wetgever heeft namelijk bepaald dat u voor het gebruik van tracking cookies toestemming moet vragen en aan die toestemming worden strenge eisen gesteld. Mensen moeten ‘vrij’ zijn om toestemming te geven of juist te weigeren. Als u dat interessante artikel dat u zo graag wilde lezen, alléén mag lezen als u toestemming geeft aan het gebruik van tracking cookies, dan vindt de wetgever dat hier geen sprake is van vrije toestemming. Dit betekent dat er naast de ‘ja, ik geef toestemming’-knop, altijd een ‘nee, ik geef geen toestemming’-knop te vinden moet zijn.

Het gebeurt nog weleens dat een website u probeert te nudgen door de ja-knop alvast voor u aan te vinken. Leuk geprobeerd, maar ook dat is niet toegestaan. De toestemming moet namelijk ‘met een ondubbelzinnige en actieve handeling worden gegeven’. Wat mij betreft is dit een positieve ontwikkeling. Nu nog hopen dat dit beleid het gros van de websitebeheerders bereikt.

Heeft u vragen over de juridische aspecten van het hanteren van cookies op uw website? Voor deze of andere privacy gerelateerde vragen kunt u altijd terecht bij het privacy-team: Ruby Nefkens, Hylke Klasens en Joep Looze.

Joep Looze
Looze
+31 6 86 82 19 90
 

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail