blogs

blogs

Ruby Nefkens, 9 september 2022

Privacy-flash: De overheid moet stoppen met doorsturen van persoonsgegevens aan kerken.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) adviseert het kabinet dat de overheid niet meer zomaar persoonsgegevens van kerkleden naar kerken mag doorsturen. Dat doet de overheid nu automatisch bij een verhuizing of huwelijk. 

De persoonsgegevens die worden doorgestuurd komen uit de Basisregistratie Personen. (BRP). De BRP is een databank van de overheid met de belangrijkste gegevens van iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond. Bepaalde organisaties mogen deze gegevens gebruiken voor overheidstaken of als zij een maatschappelijk belang dienen. Zo gebruikt de RDW de gegevens om rijbewijzen uit te geven en hebben gemeentes deze nodig als je een nieuw paspoort aanvraagt.

Volgens de AP horen kerken niet in dit rijtje thuis, aangezien zij geen algemeen belang dienen en het doorsturen niet noodzakelijk is. Daarom vindt de AP dat het zonder toestemming doorsturen van persoonsgegevens niet mag. Dat is in strijd met de AVG.

AP-voorzitter Wolfsen ligt hierover toe: “Het wordt nu echt tijd om deze onrechtmatige gegevensverstrekking te stoppen. Mensen moeten zo veel mogelijk de baas zijn over hun eigen gegevens. Kerkleden moeten zelf kunnen beslissen of zij willen dat de kerk weet waar zij wonen en of ze getrouwd zijn.”

Heb je vragen over het doorgeven van persoonsgegevens of de AVG? Het VdS privacy team helpt je graag.

Ruby Nefkens
  nefkens
  +31 6 43 36 80 63 

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail