blogs

blogs

Ruby Nefkens, 4 oktober 2022

Terechte boete voor de KNLTB?

Op 20 december 2019 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een boete van € 525.000,- opgelegd aan de Nederlandse Tennisbond (KNLTB) voor het verkopen van ledengegevens aan sponsoren. De sponsoren gebruikten deze gegevens vervolgens om de leden te benaderen per post of telefoon. 

De AP vindt dat het verkopen van persoonsgegevens aan de sponsoren niet mag zonder expliciete toestemming van elk lid. De KNLTB is het hier niet mee eens. De zaak loopt nog steeds. Recent liet de rechter weten de kwestie te ingewikkeld te vinden om meteen uitspraak over te doen. De rechter stelt daarom een aantal vragen aan het Hof van Justitie in Luxemburg. Onder andere wordt de vraag gesteld hoe de term ‘gerechtvaardigd belang’ moet worden uitgelegd, en of een ‘zuiver commercieel belang’ kan gelden als gerechtvaardigd belang.

Waarom is dit een ingewikkelde kwestie?
Voor elke verwerking van persoonsgegevens moet de partij die ze verwerkt zich kunnen beroepen op één van de zes grondslagen uit de AVG. Een van die grondslagen is bijvoorbeeld dat degene om wie het gaat toestemming heeft gegeven voor die verwerking. Een ander voorbeeld is dat verwerking verplicht is op basis van de wet.

De KNLTB beroept zich op de grondslag gerechtvaardigd belang voor het verkopen van de persoonsgegevens van haar leden. De AP vindt echter dat zuiver commerciële belangen niet gelden als gerechtvaardigd belang. Veel privacy experts zijn het op dit punt niet eens met de AP. 

Enige tijd geleden zette de Raad van State al een streep door een boete die de AP uitdeelde aan VoetbalTV. VoetbalTV nam bij 150 voetbalverenigingen wedstrijden op die digitaal konden worden bekeken. Ook toen vond de AP dat VoetbalTV geen gerechtvaardigd belang had, omdat zij met het filmen alleen een zuiver commercieel belang diende. Zie hier onze flash over deze uitspraak.

Wij kijken uit naar wat het Hof van Justitie hiervan vindt. Vind jij dat zuiver commerciële belangen kunnen kwalificeren als gerechtvaardigd belang?

Heb je vragen over de AVG of andere privacygerelateerde onderwerpen?

Het VdS privacy team helpt je graag.

Ruby Nefkens
  nefkens
  +31 6 43 36 80 63 

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail