de week van

de week van

Ruby Nefkens, 24 november 2015

Privacy recht

Het recht op privacy is veel in het nieuws de laatste weken. Aangewakkerd door het arrest van 6 oktober jl. van het Europese Hof van Justitie, waarin de safe-harbor overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS ongeldig is verklaard. Het Europees Hof oordeelde dat extra waarborgen nodig zijn bij het opslaan van de persoonsgegevens van Europeanen in de VS. Een aantal van onze cliënten heeft hier direct mee te maken. Te meer nu de wet bescherming persoonsgegevens aanzienlijk wordt aangescherpt vanaf 1 januari 2016. Onze nationale privacy waakhond, die dan Autoriteit Persoonsgegevens gaat heten, heeft de mogelijkheid om hoge boetes uit te delen, wanneer de wet niet wordt nageleefd.

De studiemiddag van de Vereniging voor Media-en Communicatierecht afgelopen vrijdag, stond ook in het teken van het safe-harbor arrest. Wat gaat de Autoriteit Persoonsgegevens straks doen? Gaat zij de bedrijven die (nog steeds) persoonsgegevens over de oceaan stallen beboeten? De vertegenwoordiger van de Autoriteit Persoonsgegevens, mr. W. Tomesen, gaf aan dat er in elk geval geen hek om Nederland of Europa geplaatst zal worden. Duidelijk is dat er wel iets moet gebeuren. De Europese Unie en de VS zijn in gesprek over nieuwe afspraken die tegemoet moeten komen aan de bezwaren van het Europese Hof.

Ons advies is dat het hanteren van het Europese Modelcontract het beste alternatief is voor de gerezen problematiek. Dit werd op de studiemiddag beaamd. Prettig, nu wij onze relaties hierover vorige week een Nieuwsbrief hebben gestuurd. Dit Modelcontract is door de Europese Commissie opgesteld en te vinden op:http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm.

Ruby Nefkens
nefkens
+31 (0)6 43 36 80 63

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail