de week van

de week van

 

Jan van der Steenhoven, 25 mei 2016

You've come a long way Baby

Deze tekst , volgens mij de titel van een album uit 1977 van Esther Philips ( u weet wel van “What a difference a day makes” ) illustreert mooi de spannende tijd waarin wij leven. Spannend , voor wie is het niet spannend getuige te zijn van een historisch moment in de geschiedenis: de verbrijzeling van het beruchte “Glazen Plafond”.

Waar komen wij in dit  opzicht als samenleving vandaan?

Ik citeer een tekst van Hugo de Groot ( u weet wel de grote rechtsgeleerde die zo vernuftig uit Loevestijn ontsnapte , dat er twee straten, een plein en een kade naar hem vernoemd zijn). De tekst vond ik in het volgende boek:

“Alphabet der HOLLANDSCHEREGTEN,ofte BLADT-WYZER en korten inhoud van de INLEYDING tot de Hollandsche REGTS-GELEERDHEIT, BESCHREVEN DOOR DEN HEER HUGO DE GROOT,

en van de aanteekeningen daar op door den heer

SIMON VAN GROENEWEGEN VAN DER MADE”

U begrijpt dat is even geleden. Dit boek stamt uit 1729 en de uitgave van de oorspronkelijke “INLEYDING” van Hugo de Groot is van 1630. Kom daar nog maar eens om! Hugo de Groot, nu alom geëerd , werd door Prins Maurits , vanwege zijn afwijkende geloof aangeklaagd en , naar men zegt door 24 rechters tot levenslang veroordeeld. Hij mocht wel blijven schrijven.

“De heer de Groot, dan op Loevestein (gevangen) sittende , en siende dat alle hoop van uitkomst en verlossinge verdween, had geen grooter bekommering dan syn leedigen tydt wel te besteeden.&c. De studie der Regten, die hy nog in vryheid synde door belet van veelerley besigheden hadt laaten vaaren, nam hij weer by de hand ….”

Al in 1630 vond De Groot:

“Vrouwen,’t sy maagden, ’t sy weduwen, ja alle vrouwen

  1. Syn ( oulinx ( =vroeger, JvdS) hier te Lande onmondig geweest, maar nu niet
  2. Gehuwde vrouwen syn onmondig door het huwelyk ( dat werd pas in 1956 anders ! , JvdS)
  3. ……….
  4. Betaaling aan een vrouw buiten mans kennis gedaan bevrydt den betaaler niet etc.”

En nu lezen we dat Petri Hofsté met een reeks van commissariaten het glazen plafond verbrijzelt ( FD 21 mei jl) en de verslaggeving van het Startup Fest Europe ( FD 24 mei) heeft het vooral over jonge door vrouwen gestarte nieuwe ondernemingen.

De weg naar gelijkheid is lang, kronkelig en vol obstakels .  Esther Philips overleed in augustus 1984 , maar zou nu zomaar kunnen denken:

« You’ve come a long way baby.. » *

Jan van der Steenhoven
jan
+31 6 43 36 80 73

 

 

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail