de week van

de week van

Matthijs Bos, 4 februari 2021

Aanbod passende functie niet vrijblijvend!
Wanneer de functie van een werknemer vervalt door een reorganisatie, moet de werkgever een passende andere functie aanbieden als die er is. Zo luiden de ontslagregels. Wat nu als de werkgever dit netjes doet en de werknemer dit aanbod niet aanvaardt? Zijn er gevolgen voor de werknemer?

Geen transitievergoeding
Uit een uitspraak van het hof Den Bosch van 28 januari jl. blijkt dat deze gevolgen er zeker zijn. De werkgever weigerde een transitievergoeding (van ruim € 42.000,= bruto) uit te betalen omdat zij van mening was dat de werkneemster een ernstig verwijt kon worden gemaakt. Het hof was het hiermee eens, net als al eerder de kantonrechter in eerste aanleg.

De casus
Wat was de casus? Een werkneemster krijgt na 19 jaar dienstverband te horen dat haar functie van kwaliteitsmedewerker in ploegendienst komt te vervallen. De werkgever biedt haar echter dezelfde functie aan in de dagdienst. Deze weigert ze echter omdat ze dan niet meer met haar echtgenoot, die ook in ploegendienst werkt, kan meerijden naar haar werk. Ze kan vanwege een oogaandoening niet zelfstandig autorijden en het openbaar vervoer is voor haar geen optie. Ook een tweede aangeboden passende functie in de dagdienst weigert ze om dezelfde reden.

Uiteindelijk biedt werkgever haar de functie van productiemedewerker aan in ploegendienst. Deze wordt door de werkneemster niet aanvaardt, omdat ze arbeidsongeschikt is. Het hof vindt dat echter geen goede reden. Ze kon best de functie aanvaarden zonder dat ze in staat was om meteen in de nieuwe functie aan het werk te gaan. Ook het verweer dat de werkgever de functie alleen maar ‘pour les besoins de la cause’ had aangeboden om onder betaling van een transitievergoeding uit te komen, wordt door het hof als onvoldoende onderbouwd verworpen.

Hoewel het hof zich realiseert dat volgens de parlementaire geschiedenis hiermee terughoudend moet worden omgegaan, oordeelt het hof toch dat werkneemster door haar ernstig verwijtbaar handelen geen recht heeft op een transitievergoeding, ook niet op een gedeelte hiervan.

Conclusie
Een boventallige werknemer kan niet zomaar een aanbod van een passende functie weigeren. Dit is geen vrijblijvend aanbod. Niet alleen riskeert de werknemer in dat geval een WW-uitkering mis te lopen, maar zoals blijkt uit deze uitspraak kan een werknemer ook het recht op een transitievergoeding verliezen. Dit betekent dat de werkgever die serieus werk maakt van de verplichting om een passende functie voor haar boventallige werknemer te vinden, haar aanbod kracht kan bijzetten door mee te delen dat bij niet-acceptatie van de functie de werknemer het recht op een transitievergoeding verliest. 

Matthijs Bos
bos@vandersteenhoven.nl
+31 6 43 36 80 53

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail@vandersteenhoven.nl