de week van

de week van

Maartje van Asten, 25 april 2016

Asscher repareert Wwz
Een paar weken geleden gaf ik met veel plezier een seminar aan - voornamelijk - (register)accountants. De Wwz met al haar financiële aspecten kon uiteraard niet ontbreken op de agenda. Daar kreeg ik de vraag óf en wanneer minister Asscher tot aanpassing van de Wwz over zou gaan. Zijn uitlatingen in de media van de laatste tijd deden vermoeden dat hij ‘wat minder strak’ in de wedstrijd stond. Ondanks alle kritieken, stond Asscher eerder als een huis achter zijn Wwz.

Vorig jaar zag je de eerste scheurtjes ontstaan. Toen gaf Asscher aan dat hij wel bereid was om ‘enkele veranderingen’ door te voeren als dit écht nodig was. Asscher kreeg uit verschillende hoeken kritiek op de effecten van de wet. Gesteld werd dat de intentie van de wet wel deugt, maar de uitwerking in de praktijk zeker niet: ontslag is niet eenvoudiger geworden en het aantal flexibele contracten neemt alleen maar toe. Hoewel de minister aangaf de signalen serieus te nemen, was hij van mening dat het nog te vroeg was om de wet af te serveren.

En daar was hij dan afgelopen donderdag. Toch nog eerder dan verwacht. Asscher maakte in een persconferentie bekend dat de Wwz op onderdelen knelt en dat hij met de sociale partners de ergste pijnpunten gaat aanpakken. Het kabinet heeft hierover overeenstemming bereikt met de coalitiepartners en de sociale partners. Het totale pakket met arbeidsmaatregelen is naar de Tweede Kamer verzonden.

Wat kunt u zoal verwachten? Werkgevers worden straks financieel gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij zieke werknemers betalen na afloop van de loondoorbetalingsplicht van twee jaar. Verder is gedacht aan de sectoren met veel seizoenswerk. Doordat de tussenpoos in de ketenbepaling is verlengd van drie naar zes maanden, is het onmogelijk om steeds hetzelfde personeel aan het werk te zetten. Deze sectoren kunnen straks weer makkelijker tijdelijke krachten inhuren.

Tijdens onze Client Class arbeidsrecht op dinsdag 24 mei a.s. hoort u meer hierover. Laat het ons weten als u er ook graag bij wil zijn.

Maartje van Asten
vanasten@vandersteenhoven.nl 
+31 6 43 36 80 52

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail@vandersteenhoven.nl