de week van

de week van

Leon Olde Nordkamp, 11 januari 2018

Bestuurdersaansprakelijkheid bij verenigingen en stichtingen
In Nederland gaat het bij bestuurdersaansprakelijkheid vaak om bestuurders van vennootschappen. Maar bestuurders van een stichting of een vereniging kunnen ook aansprakelijk zijn, zelfs als ze daarvoor niets betaald krijgen. Niet zelden draait het om verdwenen contributie- of kasgelden. Zo ook bij een volkstuinvereniging in Rotterdam.

Volkstuinen Rotterdam
Volkstuinverenigingen betalen in Rotterdam contributie aan de Rotterdamse Bond van Volkstuinders (RBvV). Een volkstuinvereniging weigerde dat. De volkstuinvereniging werd veroordeeld tot betaling. Toen bleek er geen geld meer te zijn. De bestuursleden hadden alle contributies overgemaakt naar een nieuw opgerichte stichting, en die € 156.000,- contant (!) opgeborgen. Dat geld was echter later uit de kluis verdwenen.

Secretaris
De secretaris van de vereniging en de stichting was vrijwilliger en deed haar werk onbezoldigd. Zij had geen idee van de overboekingen. Zij hield zich enkel bezig met het organiseren van jeugdactiviteiten in de tuin en niet met bestuurstaken. Ze was op verzoek van de voorzitter ook lid geworden van het bestuur van de stichting.

Rechtbank Rotterdam
De (oud-)bestuurders zijn aansprakelijk. Zij hebben ernstig verwijtbaar gehandeld door het geld ‘kwijt’ te maken. De secretaris is ook aansprakelijk, ook al zou ze er niets vanaf weten. Het financiële beleid is een aangelegenheid van het gehele bestuur, waarvoor het gehele bestuur dus aansprakelijk is. De rechtbank matigt de aansprakelijkheid van de secretaris uiteindelijk wel vanwege het vrijwillige en onbezoldigde karakter van haar taak als secretaris, maar ze wordt wel veroordeeld tot betaling van een flinke som geld.

Conclusie
Let dus op dat u als bestuurder op vrijwilligersbasis van een stichting of vereniging goed geïnformeerd blijft over het reilen en zeilen binnen de organisatie! U blijft gehouden tot een behoorlijke vervulling van uw taak als bestuurder naar het belang van de stichting of vereniging. Stel kritische vragen en controleer stukken.

Voor al uw vragen over bestuurdersaansprakelijkheid kunt u altijd contact met mij opnemen.

Leon Olde Nordkamp
mail@vandersteenhoven.nl
+31 (0)20 607 79 79

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail@vandersteenhoven.nl