de week van

de week van

Maartje van Asten, 12 juni 2017

Camera’s en privacy
Vroeger werd er niet zo moeilijk gedaan over cameratoezicht op werknemers. Dat is nu wel anders. De laatste jaren zijn er steeds meer regels ingevoerd om de privacy van werknemers te beschermen. De beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens met betrekking tot cameratoezicht helpen werkgevers bij die privacyafweging. Een paar voorbeelden uit de praktijk en wat tips tot slot.

Mystery Shopping  
Een onderneming heeft Mystery Shopping met verborgen camera’s ingezet. De camera’s filmen medewerkers in het kader van een training. Werkgever stelt een gerechtvaardigd belang daarvoor te hebben, maar dat belang blijkt onvoldoende te zijn. Bij de belangenafweging, weegt in dit geval de privacy van de medewerkers zwaarder dan het belang van de werkgever. Werkgevers mogen in principe geen gebruik maken van verborgen camera´s om medewerkers te filmen. Dat mag alleen als er bijvoorbeeld veel wordt gestolen of gefraudeerd. Is er geen andere mogelijkheid, die minder ingrijpend is voor de privacy? Check dat eerst.   

Functioneren
Een bedrijf spreekt medewerkers aan op hun functioneren op basis van beelden van beveiligingscamera’s. De rechter oordeelt dat dit niet toegestaan is nu het oorspronkelijke doel van die camera’s het waarborgen van de veiligheid van de klant en het zoveel mogelijk voorkomen van winkeldiefstal was. De beelden mochten niet gebruikt worden voor het controleren van het functioneren van werknemers.

Wil je als werkgever camera’s plaatsen op de werkvloer, dan dien je medewerkers daar vooraf over te informeren. Alleen onder bijzondere omstandigheden hoeft dat niet. Bijvoorbeeld als er een concreet vermoeden op onregelmatigheden is, dat niet op een andere manier opgehelderd kan worden. De camera’s mogen in dat geval niet breed en preventief worden ingezet.

Tips
Een paar tips tot slot:

  • Informeer de werknemers schriftelijk dat er cameratoezicht is.
  • Vraag instemming aan de ondernemingsraad voordat er camera’s opgehangen worden.
  • Meld verborgen cameratoezicht altijd vooraf bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
  • Bewaar beelden niet langer dan 4 weken.

Maartje van Asten
vanasten@vandersteenhoven.nl
+31 6 43 36 80 52

 

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail@vandersteenhoven.nl