de week van

de week van

Laura Rozema, 17 augustus 2020

Code oranje, voor wiens risico?
Europa kleurde langzaam geel. Code geel. Dit was voor velen een verademing, vooral met de zomervakantie in het vooruitzicht. Nu echter het corona-virus een tweede opmars maakt, krijgt oranje weer de overhand. Wat betekent dit voor werkgevers als hun werknemers na afloop van de vakantie in quarantaine moeten en daardoor niet kunnen werken? Met andere woorden, voor wiens rekening en risico komt dit?

Er moet onderscheid worden gemaakt tussen twee soorten reizen:

 • Zakenreizen:
  Als een werkgever een werknemer instrueert om op zakenreis te gaan, draagt de werkgever een zorgplicht voor wat betreft de veiligheid en gezondheid van de werknemer. Eventuele quarantaine en/of ziekte komt voor risico en rekening van de werkgever. Dit betekent dat het loon zal moeten worden doorbetaald, ook als de werknemer niet kan werken. Het contractueel uitsluiten van deze zorgplicht is niet mogelijk.
   
 • Privéreizen:
  Voor werknemers die op vakantie gaan gelden andere regels. Deze zijn afhankelijk van de code die geldt voor het reizen naar het betreffende land vanuit de Rijksoverheid.
  Voor landen met code oranje/rood gelden veiligheidsrisico’s. Er wordt verondersteld dat de werknemers hiervan op de hoogte (kunnen) zijn. Werknemers worden daarom ook verondersteld te weten dat zij het risico lopen om in quarantaine terecht te komen wanneer zij naar het betreffende land afreizen. Door bewust naar het betreffende land te reizen wordt dit risico aanvaard. Wanneer de werknemer als gevolg van het intreden van dit risico geen werkzaamheden kan verrichten, komt dit voor rekening van de werknemer zelf. Het loon hoeft in beginsel niet te worden doorbetaald.
  Voor landen met een groene/gele code geldt bovenstaande situatie niet. Ook als tijdens de vakantie de situatie verandert (van code geel naar code oranje) en de werknemer daardoor bij terugkeer in quarantaine moet, valt dit niet onder risico van de werknemer en dient het loon doorbetaald te worden.

Bovenstaande wordt in de rechtspraktijk aangenomen. De rechter heeft echter, over de situatie dat tijdens de vakantie de code verandert, nog geen definitieve uitspraak gedaan. Het is aan te raden om in ieder geval voorafgaand aan de reis duidelijke afspraken te maken met werknemers over de mogelijke gevolgen. 

Wij kunnen u hierbij helpen. Mocht u vragen hebben dan adviseren wij u graag, ons arbeidsrechtteam staat voor u klaar! 

Laura Rozema
rozema@vandersteenhoven.nl
+31 (0)6 43 36 80 64

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail@vandersteenhoven.nl