de week van

de week van

Lisanne van Geest, 31 mei 2018

Conceptregeling compensatie transitievergoeding bij langdurige ziekte naar Tweede Kamer gestuurd 
Op 28 mei 2018 is de conceptregeling compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid naar de Tweede Kamer gestuurd. Voor u als werkgever is het vooral van belang om de termijnen goed in de gaten te houden. Mijn tip: maak alvast een lijst met de zieke werknemers die u heeft ontslagen vanaf 1 juli 2015, zodat u eenvoudig de compensatie kan aanvragen vanaf 1 april 2020. Dan bent u goed voorbereid.

Het plan bestaat al langer om werkgevers te compenseren voor de aan zieke werknemers betaalde transitievergoeding. Het wetsvoorstel dat deze compensatiemogelijkheid in de wet gaat opnemen, is momenteel in behandeling bij de Tweede Kamer. In de praktijk werd reikhalzend uitgekeken naar de conceptregeling, waarin de regels verder zijn uitgewerkt. De conceptregeling geeft nu de gewenste duidelijkheid over de aanvraag en verstrekking van compensatie. 

Het is de bedoeling dat de nieuwe regeling per 1 april 2020 gaat gelden. Die datum zou het UWV voldoende tijd moeten geven voor de implementatie van de maatregelen. 

Wat staat er in de conceptregeling? Hieronder een overzicht van de belangrijkste punten.

 1. De werkgever kan een vergoeding (compensatie) aanvragen bij het UWV ter hoogte van de betaalde transitievergoeding aan een zieke werknemer. Dit wordt geregeld in art. 7:673e BW. De reden is dat de werkgever ook al het loon tijdens ziekte heeft betaald en het niet gerechtvaardigd is dat daarnaast ook een transitievergoeding bekostigd moet worden.
   
 2. De gekozen ontslagroute is niet relevant. Compensatie is dus mogelijk als de werkgever de transitievergoeding heeft betaald na opzegging, ontbinding door de kantonrechter, het niet verlengen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst of een gesloten schriftelijke beëindigingsovereenkomst.
   
 3. De compensatie is alleen bedoeld voor situaties waarin de werknemer twee jaar ziek is geweest, dus niet voor korter durende ziektes. De termijn van twee jaar wordt via de Wet arbeidsmarkt in Balans aangepast en staat niet in deze conceptregeling.
   
 4. De compensatie bedraagt maximaal de betaalde wettelijke transitievergoeding of – als dat lager is – het bedrag aan loondoorbetaling tijdens ziekte. Als er scholingskosten in mindering zijn gebracht, worden ook die kosten gecompenseerd.
   
 5. Compensatie is mogelijk voor betaalde transitievergoedingen vanaf 1 juli 2015 (dus met terugwerkende kracht). Voor de betaalde vergoedingen in de periode van 1 juli 2015 tot 1 april 2020 geldt dat het compensatieverzoek uiterlijk 30 september 2020 ingediend moet zijn.
   
 6. Voor betaalde vergoedingen vanaf 1 april 2020 geldt dat het verzoek tot compensatie binnen 6 maanden na de betaling moet worden gedaan.
   
 7. De werkgever moet verschillende informatie aan het UWV verstrekken, zoals de arbeidsovereenkomst, bewijs van ziekte, onderbouwing van de hoogte van de transitievergoeding en loonstroken om de hoogte van de loondoorbetaling vast te stellen.
   
 8. Het UWV beslist binnen 8 weken op de aanvraag.


Uiteraard denk ik graag met u mee. Neem gerust contact met mij op. 

Lisanne van Geest
vangeest@vandersteenhoven.nl 
+31 6 86 87 06 67

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail@vandersteenhoven.nl