de week van

de week van

Maartje van Asten, 17 augustus 2015

Concurrentiebeding nieuwe stijl

Na de eerste uitspraken die in het kader van de Wet Werk en Zekerheid verschenen zijn, is onlangs ook een uitspraak verschenen over het concurrentiebeding nieuwe stijl. 

Het nieuwe element is de motivering bij het opnemen van een concurrentiebeding in een contract voor bepaalde tijd. Onderbouwd moet worden dat sprake is van 'zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen' en om die reden een medewerker aan een concurrentiebeding gehouden moet worden. Dat wist u natuurlijk al, maar hoe zit het nu met de eisen die gesteld worden aan die motivering? 
 
Een tipje van de sluier is onlangs opgelicht door een kantonrechter te Amsterdam. Zijn uitspraak over de motivering van de zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen is best streng te noemen. Een concurrentiebeding in een tijdelijk contract dat 'specifiek verworven kennis en kunde' van 'het opgebouwde netwerk, het marktgebied, de behoeften en de werkwijze' van de werkgever beoogt te beschermen is volgens deze kantonrechter te algemeen geformuleerd. Het was volgens de rechter onduidelijk welke door deze specifieke werknemer opgedane kennis niet bij een concurrent zou mogen worden ingezet. De kantonrechter is van mening dat investeringen in de opleiding van medewerkers ook door een studiekostenbeding of geheimhoudingsbeding kunnen worden beschermd. Deze niet nader geconcretiseerde bedrijfsbelangen zijn onvoldoende zwaarwegend en rechtvaardigen niet dat de werknemer bij het einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan het concurrentiebeding is gebonden. Een schorsing van het beding volgt.  
 
Met deze eerste WWZ-uitspraak inzake het concurrentiebeding in bepaalde tijd overeenkomsten blijkt dat het opstellen van het beding en de bijbehorende motivering maatwerk betreft. De zwaarwegende bedrijfs- en dienstbelangen dienen op grond van de motivering te worden vastgesteld. Dat betekent dat de te beschermen belangen zeer specifiek moeten worden beschreven. Ook moet er een verband worden gelegd met de feitelijke kennis en kunde van de medewerker in kwestie.

Bedenk eerst goed voor welk type medewerkers (die starten) met een contract voor bepaalde tijd binnen uw onderneming een concurrentiebeding nuttig zou kunnen zijn. Dan aan de slag met de motivering. Daar helpen wij u graag mee.

Maartje van Asten, advocaat arbeidsrecht
vanasten@vandersteenhoven.nl
+31 (0)6 43 36 80 52

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail@vandersteenhoven.nl