de week van

de week van

Laura Rozema, 16 maart 2020

Coronavirus; wat kunt u als ondernemer doen?  
Horeca sluit en scholen gaan dicht. Sinds gister worden er aanvullende maatregelen getroffen om de verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Ondernemers worden hierdoor nog harder geraakt. Twee weken geleden, in De week van Maartje van Asten, werd al aangegeven wat u als ondernemer kunt doen om de loonkosten te beperken. Aansluitend zijn er door de overheid ook andere mogelijkheden voor ondernemers aangekondigd, om een verslechterende financiële situatie te overbruggen. 

De BMKB-regeling 
Ondernemers van een middelgroot- of klein bedrijf kunnen gebruik maken van de Borgstelling midden- en kleinbedrijf (de BMKB-regeling). Met de BMKB-regeling staat de overheid deels borg voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar niet genoeg zekerheden kunnen bieden. Het garantieaandeel van de Staat is als gevolg van het coronavirus verhoogd, zodat banken hun krediet verruimen. U kunt de BMKB-regeling gebruiken voor een overbruggingskrediet, of om het bedrag dat u rood mag staan (rekening courant-krediet) te verhogen, maar er gelden wel een aantal voorwaarden: 

  • Uw bedrijf is gevestigd in Nederland;
  • u heeft maximaal 250 werknemers;
  • en uw jaaromzet bedraagt niet meer dan €50 miljoen (of een balanstotaal tot €43 miljoen). 

Uitstel van betaling    
Om ervoor te zorgen dat u liquiditeitsproblemen het hoofd kunt bieden, is het mogelijk om een verzoek tot bijzonder uitstel van betaling van de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting te doen. De Belastingdienst verleent uitstel van betaling wanneer u als ondernemer schriftelijk motiveert dat u door het coronavirus in de problemen bent gekomen. Daarnaast betaalt u als ondernemer nu belasting op basis van een voorlopige aanslag. Indien u een lagere winst verwacht door het coronavirus kunt u ook een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag, waardoor u meteen minder belasting zal gaan betalen. 

Meer weten? Laat het ons weten, we helpen u graag verder.

Laura Rozema
rozema@vandersteenhoven.nl
+31 (0)6 43 36 80 64

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail@vandersteenhoven.nl