de week van

de week van

Maartje Tan, 14 juni 2019

De avonturen van Koolmees: het pensioenakkoord

Na het aannemen van de WAB door de Eerste Kamer op 28 mei 2019, was er vorige week woensdag weer een feestelijk moment voor Koolmees: het kabinet heeft op de ochtend van 4 juni 2019, na ruim negen jaar discussie, samen met werkgevers- en werknemersorganisaties en de SER een principeakkoord gepresenteerd over vernieuwing van het pensioenstelsel. Het pensioenakkoord is nog niet definitief: de vakbonden stemmen deze week over het akkoord.

Een van de belangrijkste punten uit het akkoord is de bevriezing van de AOW-leeftijd tot 2022. De leeftijd voor het ontvangen van AOW wordt tot en met 2021 bevroren op het huidige niveau van 66 jaar en vier maanden. Vervolgens stijgt de AOW-leeftijd in 2022 naar 66 jaar en zeven maanden, in 2023 naar 66 jaar en tien maanden en in 2024 naar 67 jaar. In de huidige situatie stijgt de AOW-leeftijd al in 2021 naar 67 jaar.

Mensen met zwaar werk krijgen daarnaast de mogelijkheid om eerder te stoppen met werken dan de pensioenleeftijd. Werknemers en werkgevers kunnen onderling afspreken dat een werknemer tot drie jaar eerder met pensioen gaat. De werkgever kan dan het inkomen van de werknemer helpen overbruggen tot de AOW-leeftijd is bereikt, terwijl de werknemer voor een deel kan putten uit zijn pensioen. Nu moeten werkgevers nog een hoge RVU-boete betalen als ze meewerken aan een vroegpensioen. Deze boete wordt deels geschrapt. Werkgevers krijgen een vrijstelling voor de eerste 19.000 euro bruto per jaar als een werknemer binnen drie jaar voor het bereiken van de AOW-leeftijd stopt met werken. Het bedrag is ongeveer gelijk aan een netto-AOW-uitkering. Zo kun je als werknemer dus eerder stoppen met werken, zonder dat dat ten koste gaat van het reeds opgebouwde pensioen.

Andere plannen in het akkoord zijn:

  • Het pensioen moet persoonlijker en transparanter worden door de opbouw meer te laten aansluiten bij de premie die mensen inleggen.
  • Het pensioen wordt sneller aangepast aan de economische situatie – sneller verhogen in goede, en sneller verlagen in slechte tijden.
  • De huidige regels om te korten worden tijdelijk aangepast om de kans op kortingen op de korte termijn te verkleinen.
  • Het kabinet investeert 800 miljoen euro in het helpen van mensen om gezond en werkend hun pensioenleeftijd te behalen.
  • ZZP’ers moeten zich verplicht tegen arbeidsongeschiktheid gaan verzekeren, zodat alle werkenden verzekerd zijn.

Er heerst een sterke verdeeldheid onder de vakbondsleden over het pensioenakkoord. Indien de vakbonden instemmen, wordt het principeakkoord verder uitgewerkt door een stuurgroep van kabinet, werkgevers en vakbonden. De uitwerking gaat naar verwachting nog wel even duren: Koolmees hoopt dat de wetgeving over het nieuwe pensioensysteem over twee jaar klaar is. Kortom, wordt vervolgd!

Heeft u hierover vragen? Neem gerust contact met ons op.   

Maartje Tan
tan@vandersteenhoven.nl
+31 6 43 36 80 64

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail@vandersteenhoven.nl