de week van

de week van

Anantha Vos, 22 januari 2019

De billijke vergoeding en de WNT

Recent heeft het Hof Den Bosch zich gebogen over de hoogte van een billijke vergoeding voor een bestuurder van een WNT-instelling (een huisartsenpost).

Wat was er aan de hand?
De betreffende bestuurder had in een vergadering met de raad van toezicht aangegeven dat zij problemen ervoer in de werkrelatie met de voorzitter van de raad van toezicht. Dat is haar niet in dank afgenomen. In het bijzijn van medewerkers is de bestuurder naar huis gestuurd, haar e-mailaccount gesloten en de raad van toezicht stuurde direct aan op de beëindiging van het dienstverband. Volgens het Hof heeft de raad van toezicht daardoor het onterechte beeld gecreëerd dat de bestuurder zich onbetamelijk heeft gedragen. Dat acht het Hof ernstig verwijtbaar, als gevolg waarvan aan de bestuurder een billijke vergoeding wordt toegekend.

Hoe hoog is de billijke vergoeding?
Vergoedingen die door rechters worden vastgesteld vallen buiten de werkingssfeer van de WNT. Het Hof is dus niet gehouden aan de WNT-normering met betrekking tot de billijke vergoeding, maar zij neemt de WNT – en (dus) het feit dat de vergoeding uit publieke middelen moet worden gefinancierd – wel mee als omstandigheid bij het bepalen van de hoogte van de vergoeding. Ook houdt het Hof rekening met het feit dat het verlies in inkomen aanzienlijk is (van een directeurssalaris naar het maximum dagloon van de WW-uitkering), de pensioenschade, de leeftijd van de bestuurder (54 jaar) en de kansen op de arbeidsmarkt. Uit getuigenverklaringen van ex-bestuurders van (andere) huisartsenposten bleek namelijk dat het – ondanks de staat van dienst – moeilijk is een passende functie met een vergelijkbaar salaris te vinden. Gelet op al deze omstandigheden stelt het Hof de billijke vergoeding vast op een bedrag van € 170.000,= bruto.

En de transitievergoeding?
Ook de transitievergoeding van (in dit geval) ruim € 82.000,= bruto wordt toegekend. De WNT vormt geen beletsel om naast de billijke vergoeding ook een transitievergoeding toe te kennen, zo bevestigt het Hof. Want ook de transitievergoeding valt, voor zover de werknemer op grond van de wet recht heeft op de transitievergoeding, buiten de werkingssfeer van de WNT.

Wilt u meer weten over de WNT? Neem gerust contact op.


Anantha Vos 
vos@vandersteenhoven.nl
+31 6 43 36 80 65

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail@vandersteenhoven.nl