de week van

de week van

Jamila Strieker, 27 november 2017

De tijdelijke urenuitbreiding: leidt dit tot een hogere transitievergoeding?
Een tijdelijke uitbreiding van de arbeidsuren van een werknemer komt regelmatig voor. De kantonrechter Limburg heeft recent antwoord gegeven op de vraag of zo’n tijdelijke uitbreiding van invloed is op de hoogte van de transitievergoeding.

Hoe zat het ook alweer?
Iedere werknemer die langer dan 2 jaar in dienst is heeft recht op een transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd. Als de werknemer een wisselend aantal uren per week werkt, dan wordt de transitievergoeding berekend op basis van het gemiddeld aantal arbeidsuren van de laatste twaalf maanden.

Wat speelde er?
De werkneemster werkt 25 uur per week als stafteamleider facilitaire techniek. Omdat met de werkneemster wordt afgesproken dat zij tijdelijk voor 11 uur per week ook andere werkzaamheden gaat verrichten, is voor de duur van 6 maanden een tweede arbeidsovereenkomst gesloten. Tijdens deze tweede arbeidsovereenkomst wordt de werkneemster ziek en na twee jaar ziekte zegt de werkgever arbeidsovereenkomst I op. Bij het berekenen van de transitievergoeding houdt de werkgever geen rekening met arbeidsovereenkomst II. De werkneemster is het daar niet mee eens.

Wat oordeelt de kantonrechter?
De kantonrechter oordeelt dat het salaris uit de urenomvang van arbeidsovereenkomst II niet meetelt bij de berekening van de transitievergoeding. De werkneemster verrichte niet dezelfde werkzaamheden in arbeidsovereenkomst II. Daarnaast was de urenuitbreiding ingegeven door de reorganisatie waardoor er sprake was van projectmatige werkzaamheden van tijdelijke aard en duur. Bovendien zijn werkgever en werkneemster een vast urenaantal overeengekomen. Er is daarom geen sprake van een wisselende arbeidsduur op grond waarvan de transitievergoeding wordt berekend aan de hand van de gemiddelde arbeidsduur van de laatste twaalf maanden.

Tot slot
Wilt u met uw werknemer een urenuitbreiding afspreken? Maak dan duidelijke afspraken met uw werknemer. Het is niet noodzakelijk om een nieuwe arbeidsovereenkomst te sluiten. U kunt de bestaande arbeidsovereenkomst tijdelijk uitbreiden en daarbij schriftelijk vermelden wat de reden van de urenuitbreiding is, welke werkzaamheden hieronder vallen en dat er geen (toekomstige) rechten ontleend kunnen worden aan de urenuitbreiding.

Heeft u vragen over de urenuitbreiding met uw werknemer? Neem gerust contact met mij op.

Jamila Strieker
mail@vandersteenhoven.nl
+31 (0) 20 607 79 79

 

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail@vandersteenhoven.nl