de week van

de week van

Maartje van Asten, 9 maart 2015

De vrees voor het vrouwenquotum

Op 8 maart vond de jaarlijkse Internationale Vrouwendag weer plaats. Een dag geheel in het teken van de emancipatie van ons vrouwen. Een feestelijke aangelegenheid, maar volgens onze eigen Jet valt er in Nederland (te) weinig te vieren. Het schiet namelijk nog steeds niet op met het aantal vrouwelijke commissarissen en bestuurders. Als het niet snel beter wordt, dan gaat er een quotum komen in 2016, aldus minister Bussemaker. En dus doet ze een laatste poging om dat te voorkomen, samen met Hans de Boer, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW.

De twee hebben samen een database van topvrouwen opgesteld. Stuk voor stuk vrouwen die geschikt zijn voor een bestuursfunctie bij een groot bedrijf. Dan gaat het excuus dat er gewoon niet genoeg vrouwen zíjn niet meer op. De website 'Topvrouwen.nl' moet de groep hooggekwalificeerde vrouwen met talent en ambitie in Nederland zichtbaar gaan maken. Het initiatief omvat een database met 'board ready' vrouwen voor een topfunctie in bedrijven of organisaties. Het gaat om vrouwen die al relevante ervaring hebben opgedaan in het bedrijfsleven of in een maatschappelijke en (semi)publieke organisatie, in een rol op bestuurs-, directie- of executive niveau. Zij kunnen worden aangedragen door zittende commissarissen bij de grootste bedrijven van Nederland.

Het oorspronkelijke voornemen was dat in 2016 minimaal 30 procent van de raad van commissarissen in Nederlandse grote bedrijven uit vrouwen zou bestaan. Lukken gaat dat niet, al helemaal niet in 2016. Uit recente cijfers blijkt dat het aandeel van vrouwen in de top van ons bedrijfsleven momenteel nog geen 20 procent bedraagt. Met de database willen De Boer en Bussemaker voorkomen dat de overheid moet ingrijpen om het percentage 'topvrouwen' op te schroeven. Maar wat zou de invoering van een dergelijk quotum ons eigenlijk opleveren? Het enige vaststaande, directe effect van quotering lijkt - uiteraard - dat er meer vrouwen in topposities komen. De beoogde morele winst hiervan is beperkt. De hooguit paar honderd vrouwen die in Nederland van een quotering zullen profiteren zijn al hooggekwalificeerd; anders kom je ten slotte niet in aanmerking. Grootschalige emancipatie blijft hiermee dus uit.

Waar het echt om zou moeten gaan, is de vraag op welke manier een betere representatie van vrouwen aan de top doorwerkt naar beneden. Ook zónder overheidsoptreden kan onze economie die kant op evolueren. Minister Bussenmaker is het daar gelukkig vooralsnog mee eens. Gaat deze database er misschien voor zorgen dat Jet volgend jaar ook wat te vieren heeft?

Maartje van Asten, arbeidsrecht advocaat
vanasten@vandersteenhoven.nl 
+31 (0)6 43 36 80 52

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail@vandersteenhoven.nl