de week van

de week van

Jasper Boer, 9 oktober 2018

Direct marketing, een nieuw regime of weinig nieuws aan de horizon?
Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens (de AP) stelt de Algemene verordening gegevensbescherming (de AVG) strengere eisen aan de toestemming, die in veel gevallen nodig zou zijn voor het versturen van direct marketing. Dit blijkt uit informatie die de AP onlangs over direct marketing heeft gepubliceerd op haar website. Daarnaast moet de informatie die hierover wordt verstrekt beter zijn qua kwaliteit en duidelijkheid. Is dit echter wel het geval?

Direct marketing per e-mail, sms of app
Op grond van de Telecommunicatiewet en de oude privacywet moest toestemming gevraagd worden om op deze wijze direct marketing te gebruiken, tenzij een bestaande klant werd benaderd. De benaderde personen moesten bovendien de mogelijkheid hebben om gratis en makkelijk bezwaar te maken. Onder de AVG is hier niets aan veranderd.

Direct marketing per telefoon
Voor deze vorm van direct marketing is ook niks veranderd. Wanneer telefoonnummer en naam van een persoon rechtmatig zijn verkregen, zoals in het kader van uw dienstverlening, mogen deze gebeld worden met reclameaanbiedingen. De mogelijkheid tot bezwaar moet ook hier worden gegeven. Wanneer iemand staat opgenomen in het Bel-Me-Niet-Register mag deze persoon niet gebeld worden, tenzij het een bestaande klant is.

Direct marketing per post
Is hier dan wel wat veranderd? Het antwoord is nee. Bestaande klanten mogen reclamepost ontvangen wanneer dit verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens oorspronkelijk waren verzameld. Bij niet-klanten zal doorgaans toestemming gevraagd moeten worden. Personen die staan ingeschreven in het Postfilter mogen alleen post ontvangen wanneer ze bestaande klanten zijn. De mogelijkheid tot bezwaar moet ook hier gegeven worden.

Wat er wel veranderd is
De AP bedoelt waarschijnlijk dat nieuwe vereisten rondom het geven van toestemming zijn geïntroduceerd. De toestemming moest al in vrijheid zijn gegeven en toestemming mocht al te allen tijde worden ingetrokken. Het is echter nieuw dat bedrijven duidelijk moeten kunnen aantonen dat de toestemming daadwerkelijk gegeven is. Daarnaast moet bij toestemming die ziet op meerdere zaken een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen deze zaken en moet duidelijk aangegeven zijn waar de toestemming precies voor wordt gegeven.

Te kort door de bocht?
Het is handig dat de AP de regels voor direct marketing (ook al is er niet zoveel veranderd) schematisch onder elkaar zet. Af en toe gaat de AP echter te kort door de bocht. Zo wordt gezegd dat aan personen die geen klanten zijn alleen reclamepost mag worden verzonden na de toestemming van deze personen. Hier lijkt de AP de verwerkingsgrondslag van het gerechtvaardigd belang, wat direct marketing kan zijn, over het hoofd te hebben gezien. Het belang van het versturen van direct marketing kan namelijk zwaarder wegen dan de belangen van de benaderde personen. Hierbij moet wel altijd een belangenafweging worden gemaakt en het gebruik van direct marketing moet noodzakelijk en proportioneel zijn.

Advies
Het kan lastig zijn om te bepalen of (niet-)klanten wel of niet benaderd mogen worden door uw bedrijf en op welke manier(en). Ons privacy team staat voor u klaar om u met deze en andere privacy gerelateerde zaken te assisteren. Daarnaast hebben wij handige modellen ontwikkeld die u kunt gebruiken om AVG compliant te worden. Voor meer informatie kunt u met mij of mijn collega Ruby Nefkens contact opnemen.

Jasper Boer
boer@vandersteenhoven.nl
+31 6 43 36 80 64

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail@vandersteenhoven.nl