de week van

de week van

Kirsten Rolloos, 12 september 2018

‘Don’t assume… Ask!’
Zonder toestemming, mag u natuurlijk niet zomaar andermans (auteursrechtelijk beschermde) werk gebruiken. Dat klinkt logisch, maar wanneer is er toestemming van de maker? Een uitgever ging er na uitvoerige gesprekken over een samenwerking met een schrijfster vanuit dat zij de tweede druk van het boek ‘Madam is not good’ en de activiteiten daaromheen zou gaan verzorgen. Dat bleek echter niet de bedoeling van de schrijfster. Het had een rechtszaak tot gevolg.

Madam is not good
In 2016 zoekt schrijfster Soesma Radja contact met uitgeverij Van Gennep over het manuscript van haar boek ‘Madam is not good’. Van een samenwerking komt het op dat moment niet. Radja werkt zelf verder aan een nieuwe versie van het boek en brengt haar boek in eigen beheer uit in oktober 2017. In januari 2018 zoekt Radja opnieuw contact met Van Gennep over een samenwerking, en deze keer voor een tweede druk van het boek. Na wat gesprekken kondigt Van Gennep op haar website en via het Centraal Boekenhuis met een vergelijkbare boekcover aan dat het boek bij Ven Gennep zal verschijnen. Dit tot verbazing van Radja, die zich niet kan herinneren dat daar al afspraken over waren gemaakt.

Naar de rechter
Na mislukte pogingen om de situatie op te lossen start Radja tegen Van Gennep een procedure bij de rechter. De schrijfster vindt dat Van Gennep inbreuk heeft gemaakt op haar auteursrecht. Van Gennep heeft immers de titel van het boek, een foto van Radja en een vergelijkbare boekcover gebruikt voor de aankondiging van het boek op haar website. De rechter is het daarmee eens: Van Gennep heeft inbreuk gemaakt op het auteursrecht van Radja. Vervolgens moet de rechter beoordelen of Van Gennep gerechtigd was om het werk van Radja te gebruiken.

Ook al waren er uitvoerige gesprekken tussen Radja en Van Gennep over een samenwerking gevoerd, van een overeenkomst was geen sprake vindt ook de rechter. Daarnaast bleek ook uit de e-mailwisseling niet dat partijen afspraken over een samenwerking hadden gemaakt. De rechter oordeelt daarom dat Van Gennep er niet vanuit mocht gaan dat er een overeenkomst tot stand zou komen, en dat de uitgever geen gebruik mag maken van de auteursrechtelijk beschermde werken van Radja. Om afnemers van het boek duidelijkheid te verschaffen moet Van Gennep rectificaties plaatsen op haar website en verzenden aan het Centraal Boekhuis. Daarnaast is Van Gennep verplicht de proceskosten van €6.389 te betalen.

Maak duidelijke afspraken
Moraal van het verhaal? Maak altijd duidelijke afspraken wanneer u een samenwerking met betrekking tot een auteursrechtelijk beschermd werk aan wilt gaan. Idealiter worden de gemaakte afspraken vastgelegd in een overeenkomst, voordat u overgaat tot enige actie. Neem op basis van gesprekken niet zomaar aan dat de toestemming is gegeven en een overeenkomst tot stand zal komen. In het geval van de uitgever had het een procedure kunnen voorkomen.

Heeft u hulp nodig bij het maken van afspraken over intellectuele eigendomsrechten? Dan staan wij natuurlijk voor u klaar!

Kirsten Rolloos
rolloos@vandersteenhoven.nl
+31 6 86 82 19 90

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail@vandersteenhoven.nl