de week van

de week van

Laura de Sain, 2 maart 2021

Een strafrechtelijke veroordeling in de privésfeer: een reden voor ontslag?
Regelmatig adviseren wij werkgevers over de mogelijkheid van ontslag bij onrechtmatig of strafbaar handelen van een werknemer. Frauduleuze gedragingen binnen de werksfeer kunnen leiden tot een ontbinding van de arbeidsovereenkomst of in sommige gevallen zelfs tot een ontslag op staande voet. Hoe zit het als een werknemer buiten werktijd strafbare feiten begaat? Kunnen de gedragingen in de privésfeer dan een reden voor ontslag opleveren? Recent heeft het gerechtshof Amsterdam zich over deze vragen gebogen.

Waar gaat de zaak over?
De zaak gaat over een werkneemster van een zorginstelling die werd verdacht van stalking/belaging, oplichting en poging tot chantage. Na aanhouding bracht werkneemster twee nachten door op het politiebureau. Werkneemster is door de vasthouding – zonder voorafgaande melding – niet op haar werk verschenen. Een maand na de invrijheidstelling informeerde het OM de zorginstelling over de verdenkingen van werkneemster. Het OM kon niet uitsluiten dat het slachtoffer van werkneemster een vorm van een verstandelijke of sociale beperking had. Daarin zag het OM de noodzaak om de verdenkingen te melden bij de zorginstelling. Werkneemster is vervolgens veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden en een taakstraf van twee honderd uur voor het bellen van 112 zonder noodzaak, belaging en poging tot chantage. De zorginstelling verzoekt uiteindelijk om ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De kantonrechter wijst dit verzoek toe op grond van ernstig verwijtbaar handelen. Werkneemster maakt geen aanspraak op een vergoeding. 

Het oordeel van het gerechtshof
Werkneemster gaat in hoger beroep. Zij stelt dat de gedragingen in de privésfeer geen reden voor ontslag kunnen opleveren. Het hof gaat niet in deze redenering mee. In beginsel hebben privégedragingen geen invloed op de arbeidsrelatie. Dit is anders indien tussen de gedragingen en het werk een duidelijke relatie bestaat, aldus het hof. De bewezenverklaarde feiten zijn volgens het hof onverenigbaar met de werkzaamheden van werkneemster bij de zorginstelling. Als zorgverlener staat zij in een afhankelijke relatie met patiënten die vatbaar zijn voor misbruik en manipulatie. Werkneemster is in staat gebleken tot het verrichten van strafbare feiten in de privésfeer, zodat een risico op herhaling bestaat zowel op haar werk als daarbuiten. Dat het OM reden heeft gezien de zorginstelling te informeren over de aard van de strafbare feiten speelt bij de beoordeling eveneens een rol. Ten slotte had van een goed werkneemster mogen worden verwacht dat zij haar werkgever op de hoogte had gesteld van (de gevolgen van) de strafbare gedraging. Belangrijk zijn hier de aard van de strafbare feiten en de invloed daarvan op de werkzaamheden van werkneemster bij de zorginstelling. Het in stand laten van de arbeidsovereenkomst kan, alle omstandigheden in aanmerking genomen, niet in redelijkheid van de zorginstelling worden gevergd. De ontbinding – zonder de toekenning van een vergoeding – blijft dus in stand. 

Kortom, strafrechtelijke gedragingen in de privésfeer kunnen wel degelijk een rol spelen bij ontslag. Heeft u te maken met een werknemer die strafbaar of onrechtmatig handelt? Neem contact met ons op! Wij kijken graag met u naar de arbeidsrechtelijke mogelijkheden. 

Uitspraak: Gerechtshof Amsterdam 2 februari 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:339 

Laura de Sain
desain@vandersteenhoven.nl
+31 6 86 80 97 72

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail@vandersteenhoven.nl