de week van

de week van

Tess Vonk, 25 maart 2019

Een ‘vals’ biertje
Bestel je graag een Heineken biertje van de tap? Dan kan het zijn dat je geen biertje van één van de grootste bierbrouwerijen in de wereld hebt gekregen. Horecaondernemer De Laak heeft namelijk ‘vals’ bier uit een Heinekentap getapt en maakt daarmee inbreuk op het merk Heineken.

Kweekbier
Heineken heeft meerdere klachten gehad van caféhouders over de kwaliteitsafwijkingen van het Heinekenbier in de fusten. Naar aanleiding van deze klachten is Heineken een onderzoek gestart en heeft hierbij meerdere proefaankopen gedaan en biermonsters geanalyseerd. Tijdens het onderzoek trof Heineken in de bedrijfshal van De Laak, afnemer van fusten Heinekenbier, niet alleen een professionele vulinstallatie aan om bierfusten te vullen, maar trof zij ook namaak caps voor het sluiten van de bierfusten, rollen met nagemaakte houdbaarheidsstickers en Heinekentaps aangesloten op bierfusten gevuld met ander bier aan.

Heineken vindt dat De Laak daarmee inbreuk maakt op haar merkrechten. De Laak betwist merkinbreuk te hebben gemaakt, omdat zij de hervulde bierfusten slechts gebruikt voor haar eigen ‘kweekbier’. Het eigen ‘kweekbier’ is vervolgens niet verkocht als Heinekenbier. Daarnaast zegt De Laak dat zij de bierfusten op een legale wijze heeft gekocht van Heineken om vervolgens de lege bierfusten te vullen met eigen ‘kweekbier’.

Heeft De Laak nou inbreuk gemaakt op de merkrechten van Heineken?
De Rechtbank Rotterdam vindt van wel.

Het enkel in de handel raken van de Heineken bierfusten gevuld met ‘kweekbier’ is voldoende om te kunnen spreken van het gebruik van het merk. Ondanks dat de afnemer volgens De Laak wist dat het geen ‘echt’ Heinekenbier betrof maakt in dit geval geen verschil. Een Heineken bierfust met een aangebrachte vrijwel identieke houdbaarheidssticker en namaak cap wekt de schijn dat het Heinekenbier is. Hierdoor bestaat een aanzienlijke kans dat derden de indruk hebben dat zij Heinekenbier drinken. De Laak had een andere sticker op het bierfust moeten plakken waaruit blijkt dat deze is gevuld met ander bier.

Daarnaast kan het tappen van eigen ‘kweekbier’ met een Heineken biertap met daarop een Heinekenlogo tevens worden aangemerkt als een inbreuk op het merkrecht. Ook in dit geval stelt de Rechtbank dat het niet voldoende is dat De Laak het bier nooit verkocht heeft als zijnde Heinekenbier. De Laak had het logo op de tap moeten afplakken of moeten voorzien van een ander logo om verwarring te voorkomen.

Nu voldoende vast is komen te staan dat De Laak inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Heineken, is De Laak veroordeeld tot het betalen van een voorschot op de schadevergoeding van € 200.000,= aan Heineken. De uiteindelijke hoogte van de schadevergoeding wordt in een later stadium van het proces bepaald.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het IE-team!
Ruby Nefkens, Hylke Klasens & Robin Keyner

Tess Vonk
Vonk@vandersteenhoven.nl
+31 (0)20 607 79 62

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail@vandersteenhoven.nl