de week van

de week van

Pien Kets, 2 juli 2020

Extra verlof voor partner na de geboorte van een kind
Partnerverlof
Vanaf 1 juli 2020 kan extra partnerverlof worden aangevraagd voor de andere ouder van het pasgeboren kindje. 

De officiële benaming voor partnerverlof is geboorteverlof. Een partner heeft direct na de bevalling recht op één week betaald verlof. Dit verlof moet in de eerste vier weken na de geboorte worden  opgenomen. Vanaf 1 juli 2020 heeft de partner ook nog eens recht op vijf weken éxtra verlof, ook wel aanvullend geboorteverlof genoemd. De partner heeft tijdens deze vijf weken recht op uitbetaling van 70% van zijn loon. De werkgever kan hiervoor een uitkering aanvragen bij het UWV. Het is wel vereist dat dit aanvullend geboorteverlof binnen een halfjaar na de geboorte wordt opgenomen . 

Het idee achter het extra geboorteverlof is dat beide ouders op deze manier de ruimte krijgen om kennis te maken met het kind, de zorgtaken te verdelen en te wennen aan de nieuwe situatie. 

Ouderschapsverlof deels betaald?
Om verder te bouwen op het idee dat ouders de ruimte moeten krijgen om te kijken hoe ze de zorg voor de kinderen willen uitvoeren, heeft het kabinet plannen om het ouderschapsverlof deels betaald te maken. Deze regeling zal mogelijk ingaan vanaf augustus 2022. 

Nu al hebben ouders recht op in totaal 26 weken ouderschapsverlof per kind. Deze verlofweken kunnen in de eerste acht levensjaren van het kind worden opgenomen. Dit verlof is in principe onbetaald. Het kabinet wil het ouderschapsverlof aantrekkelijker maken en heeft het volgende voorgesteld: vanaf augustus 2022 zullen de ouders in de eerste negen weken van het ouderschapsverlof een UWV-uitkering van 70% van hun dagloon ontvangen. Een belangrijke voorwaarde is dat het betaalde ouderschapsverlof moet worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind. De overige 17 weken zullen onbetaald zijn en kunnen in de eerste acht levensjaren van het kind worden opgenomen. Het kabinet heeft dit wetsvoorstel naar de tweede kamer gestuurd. 

Of deze nieuwe regeling er ook echt gaat komen staat nog niet vast, want het wetsvoorstel moet nog worden goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer. We houden de ontwikkelingen voor u in de gaten!

Heeft u vragen over het extra partnerverlof of wilt u meer weten? Wij helpen uw graag verder!  Neem contact met ons op via mail@vandersteenhoven.nl

Pien Kets 
kets@vandersteenhoven.nl
+31 (0)20 607 79 79

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail@vandersteenhoven.nl