de week van

de week van

Maartje van Asten, 29 juni 2015

Final countdown, nu echt

De final countdown. De laatste uren van het huidige ontslagrecht hebben geslagen. Best een raar gevoel. Morgenavond staan er 1500 advocaten af te tellen tijdens de Transitienacht van de Arbeid en wij zijn daar natuurlijk ook bij. Het is wel een moment van stilstaan waard. Na zeventig jaar wordt het ontslagrecht nu echt ingrijpend gewijzigd.

Minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher heeft de nodige kritiek gekregen op zijn nieuwe wetgeving. Bijvoorbeeld dat deze contraproductief zou zijn. Asscher zegt in het interview dat afgelopen weekend in het FD stond dat hij het debat erover beslist niet wil ontlopen. Als uit een evaluatie blijkt dat de wet op een aantal punten moet worden bijgesteld, dan moet dat volgens hem gebeuren. Ik ben benieuwd..

Asscher zegt dat het hem erom gaat met elkaar in Nederland een fatsoenlijke arbeidsmarkt op te bouwen. Daarbij geeft hij aan dat ervoor gezorgd dient te worden dat de belangen van werknemers en werkgevers zo goed mogelijk tot hun recht komen, in het belang van een verdere toename van de welvaart, van een optimale groei van de economie. Dat klinkt mij als muziek in de oren.

Ik ben benieuwd hoe de eerste jurisprudentie na 1 juli a.s. er op dit vlak uit gaat zien. Bijvoorbeeld met betrekking tot ontslagzaken. Ontslag mag alleen nog maar met een geldige reden. Er wordt strenger toegezien op de dossiervorming. U als werkgever moet veel beter aantonen dat uw werknemer al langer niet goed functioneert en u hem verbetertrajecten heeft aangeboden. Tot nu toe kon een 'slecht' dossier nog afgekocht worden bij de kantonrechter. Straks krijgt u als werkgever juist korting op de transitievergoeding als er is bijgeschoold. En er is nog zoveel meer. Ik kijk er naar uit!

Maartje van Asten
vanasten@vandersteenhoven.nl
+31 (0)6 43 36 80 52

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail@vandersteenhoven.nl