de week van

de week van

Maartje van Asten, 29 december 2014

Final Countdown

Het Grote Aftellen is begonnen. Met de kerstdagen achter ons tellen we de laatste dagen van het jaar af. Op arbeidsrechtelijk vlak staat er volgend jaar veel te gebeuren. Als de champagnekurken de lucht inschieten, is ook het startsein gegeven voor de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Niet voor niks werd ons arbeidsrechtadvocaten een "WWZinnig nieuwjaar" gewenst door de VAAN (Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland). Per 1 januari a.s. gaat er veel veranderen op het gebied van het concurrentiebeding, de proeftijd en de nieuw in te voeren aanzegtermijn en straks per 1 juli a.s. (en dat is sneller dan u denkt) wijzigt de huidige ketenregeling, wordt de transitievergoeding ingevoerd en komt er een vaste ontslagroute per ontslaggrond. 

En wat te denken van de "WNT 2"? De Wet Normering Topinkomens II treedt per 1 januari a.s. in werking. Net voor de kerst heeft de Eerste Kamer na een speciaal ingelast plenair debat met minister Plasterk de 'Wet Verlaging bezoldigingsmaximum Wet normering topinkomens" aangenomen.

De salarisnorm voor topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector wordt straks 100 in plaats van 130 procent van een ministersalaris. Hoewel aangegeven is dat de huidige 130% norm niet per definitie excessief te noemen is, is nu toch gemeend dat de destijds vastgestelde 130% norm nog onvoldoende beperkend is en naar beneden dient te worden bijgesteld. Daarmee heeft het ministersalaris als ijkpunt van de salarissen van topfunctionarissen in de (semi)publieke sector te gelden. De maximum bezoldigingsnorm per 1 januari 2015 is vastgesteld op € 178.000,= en omvat alle belastbare onderdelen van de bezoldiging van een topfunctionaris. Daar vallen onder andere het salaris, de eindejaarsuitkering, de belastbare onkostenvergoeding, de pensioenbijdrage en de fiscale bijtelling van de dienstauto onder. Ook voor de WNT II geldt overgangsrecht. Uiteindelijk dient de bezoldiging teruggebracht te worden naar de 100%-norm.

Kortom, een prachtig nieuwjaar vol uitdagingen en kansen ligt in het verschiet. Ik wens u een fantastisch en succesvol 2015! 

Ik luister nog even naar de top 2000 met krakers als de Final Countdown.

Maartje van Asten
vanasten@vandersteenhoven.nl
+31 (0)6 43 36 80 52

 

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail@vandersteenhoven.nl