de week van

de week van

Romy Schneider, 3 oktober 2018

Follow the employee
Privacy is een hot item. Ook in het arbeidsrecht wordt privacy steeds belangrijker. Vorige week viel mijn oog op een opvallende zaak van de kantonrechter Haarlem, waarbij de werkgever het niet zo nauw nam met de privacy van zijn zieke werkneemster. 

Waar gaat deze zaak precies over?
De betreffende werkgever schakelt een particulier onderzoeksbureau in, de dag nadat één van zijn werknemers zich had ziek gemeld. Onder de auto van werkneemster wordt een GPS-tracker geplaatst en zij wordt een week lang geobserveerd. Uit het rapport van de onderzoeker blijkt dat de werkneemster ‘nevenwerkzaamheden’ uitvoert gedurende haar ziekte. Reden voor de werkgever om haar, nadat zij vanwege haar ziekte ook nog weigerde om een kop koffie met werkgever te drinken, op staande voet te ontslaan. Werkneemster verzoekt de kantonrechter vervolgens om een billijke vergoeding van € 20.000,- bruto, omdat werkgever de arbeidsovereenkomst niet rechtsgeldig heeft opgezegd.

Kantonrechter
De kantonrechter acht het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig, omdat niet is gebleken dat werkneemster nevenwerkzaamheden had verricht. Zij had slechts wat onkruid uit de tuin gehaald van een zieke vriendin. Omdat de werkgever de werkneemster onterecht op staande voet heeft ontslagen, wijst de kantonrechter een billijke vergoeding toe. Bij het bepalen van de hoogte neemt de kantonrechter mee dat de werkgever op onrechtmatige wijze inbreuk heeft gemaakt op de privacy van werkneemster. In dit geval had de werkgever niet een onderzoeksbureau moeten inschakelen, maar een bedrijfsarts. Helaas voor de werkneemster viel de billijke vergoeding niet hoog uit omdat de kantonrechter verwacht dat zij op korte termijn een nieuwe baan vindt. Ze moest het doen met ‘slechts’ € 2.500,- bruto.

Overigens oordeelt de kantonrechter ook dat de onrechtmatige schending van de privacy, op zichzelf niet betekent dat het onderzoeksrapport onder geen omstandigheid zou mogen worden gebruikt. Kantonrechters kunnen aan de inhoud daarvan nog steeds waarde hechten gelet op de waarheidsvinding. In deze zaak had de werkneemster de beschuldigingen echter gemotiveerd betwist, zodat de inhoud van het rapport onvoldoende was voor een ontslag op staande voet.

Heeft u nog vragen? Wij staan voor u klaar!

Romy Schneider
schneider@vandersteenhoven.nl
+31 (0)6 43 36 80 61

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail@vandersteenhoven.nl