de week van

de week van

Eva Meijer, 28 december 2020

Gezichtsherkenning: hoe zit het met de privacy?
Gezichtsherkenning is bezig met een flinke opmars. Wereldwijd wordt gezichtsherkenning ingezet door overheden voor directe beveiligingsdoeleinden. Zo kan gezichtsherkenning worden gebruikt om voortvluchtige criminelen te identificeren of om landsgrenzen te bewaken. Gezichtsherkenning wordt ook steeds vaker ingezet door particuliere organisaties, zoals sportscholen en supermarkten. Begin december werd dit opnieuw duidelijk, toen de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een supermarkt in Alphen aan de Rijn een formele waarschuwing gaf voor het gebruik van cameratoezicht met gezichtsherkenning. De supermarktondernemer liet camera’s installeren bij de ingang van de supermarkt en vergeleek deze beelden met een database met winkeldieven. Bij een match, ging het alarm af. De supermarkt won hiermee de prijs van ‘veiligste supermarkt in Nederland’. De AP leek minder blij met dit initiatief en startte een onderzoek. 

Autoriteit Persoonsgegevens
Volgens Monique Verdier, vicevoorzitter van de AP, is het niet de bedoeling dat supermarkten of andere particulieren organisaties in Nederland zomaar gezichtsherkenning inzetten. Het is niet voor niets dat het gebruik van deze techniek buiten de huiselijke sfeer meestal verboden is, stelt zij. “Gezichtsherkenning maakt wandelende streepjescodes van ons. Elke keer als jij een winkel, stadion of evenementenhal met gezichtsherkenning binnenstapt, scant dat systeem jouw gezicht. Zonder dat te vragen. Door jouw gezicht in een zoekmachine te stoppen, zou zo’n systeem bovendien zó jouw gezicht kunnen koppelen aan je naam en andere gegevens. Bijvoorbeeld via een social media profiel.

De AVG
De inzet van gezichtsherkenning kan verschillende privacy bezwaren oproepen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt dan ook strikte eisen aan het gebruik van gezichtsherkenning. Met de inzet van gezichtsherkenning worden biometrische gegevens verwerkt. Dit zijn bijzondere persoonsgegevens als ze worden gebruikt voor de unieke identificatie van een persoon. Volgens de AVG is het verwerken van bijzondere persoonsgegevens in beginsel verboden, tenzij er sprake is van uitdrukkelijke toestemming van betrokkene of wanneer de gezichtsherkenning wordt ingezet voor beveiligings- of authenticatiedoeleinden, om een ‘zwaarwegend algemeen belang’ te dienen. Daarbij moet de verwerking van biometrische gegevens noodzakelijk en proportioneel zijn. Volgens de AP mag biometrie bijvoorbeeld wel worden ingezet voor toegangscontrole bij kerncentrales. Daar is het belang van beveiliging heel groot. Het verwerken van biometrische gegevens in het kader van beveiliging van een supermarkt lijkt daarentegen niet noodzakelijk en proportioneel te zijn en komt de strenge toets van de AP niet door. 

Conclusie
De inzet van gezichtsherkenning lijkt misschien heel veilig en vooruitstrevend, maar vergeet niet dat het hier om zeer privacygevoelige informatie gaat. Het gebruik van gezichtsherkenning is in beginsel verboden en is alleen in uitzonderlijke gevallen toegestaan. Indien supermarkten of sportscholen er toch voor kiezen om camera’s met gezichtsherkenning te plaatsen, zal de AP daar kritisch op toetsen. Wellicht een goede tip: de AVG biedt aanzienlijk meer ruimte voor de inzet van camera’s zonder gezichtsherkenning. 

Heeft u vragen over gezichtsherkenning, cameratoezicht, of andere privacyvraagstukken, neem dan gerust contact met ons op!

Eva Meijer
mail@vandersteenhoven.nl
+31 20 607 79 79

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail@vandersteenhoven.nl