de week van

de week van

Lisanne van Geest, 11 november 2016

Goed en slechts nieuws voor uitzendbureaus, payrollondernemingen en detacheerders: Hoge Raad doet uitspraak

Goed en slecht nieuws voor uitzendbureaus, payrollondernemingen, detacheringsbureaus en andere ondernemingen die personeel aan derden ter beschikking stellen. De Hoge Raad heeft op 4 november 2016 geoordeeld dat alle driehoeksrelaties waarbij personeel ter beschikking wordt gesteld om onder leiding en toezicht van een derde te werken, kwalificeren als uitzendonderneming in de zin van artikel 7:690 BW. Het vervullen van een allocatiefunctie is niet vereist. Wat betekent dit voor de praktijk?

De allocatiefunctie houdt in dat een onderneming vraag en aanbod naar tijdelijke arbeid bij elkaar brengt. Doordat dit volgens de Hoge Raad geen vereiste is, kunnen ook payrollondernemingen aangemerkt worden als uitzendonderneming terwijl zij feitelijk alleen op papier de werkgever zijn. Ook een detacheringsbedrijf met vaste medewerkers kan toch een uitzendwerkgever zijn. Als met het uitzenden van werknemers vervolgens 50% van het premieplichtige loon is gemoeid, valt de uitzendwerkgever onder de pensioenregeling van StiPP.

Het goede nieuws is dat door deze uitspraak ook payrollondernemingen en detacheerders gebruik kunnen maken van het lichtere arbeidsrechtelijke regime. De uitzendwerkgever kan gebruik maken van de volgende twee voordelen:

  1. Uitzendbeding: dit betekent dat de uitzendovereenkomst tussen de uitzendwerkgever en werknemer van rechtswege eindigt als de terbeschikkingstelling aan de derde stopt. De uitzendwerkgever hoeft niet een aparte ontslagprocedure te volgen om de arbeidsovereenkomst met de uitzendwerknemer te beëindigen.
  2. Ruimere ketenregeling: bij uitzendwerkgevers tellen de eerste 26 weken van de arbeidsrelatie niet mee voor de ketenregeling. In de ABU cao (cao voor uitzendkrachten) is dit verder opgerekt, zodat de eerste 78 weken niet meetellen voor de ketenregeling en vervolgens maximaal zes arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mogelijk zijn gedurende een periode van maximaal 48 maanden.

Het slechte nieuws is dat detacheerders nu onder de verplichtstelling van StiPP vallen en alle werknemers verplicht moeten aansluiten bij StiPP. Mogelijk zelfs met terugwerkende kracht en ondanks de aanwezigheid van een eigen pensioenregeling.

Bent u detacheerder en zijn de door u gedetacheerde werknemers niet aangesloten bij StiPP, dan moet u nu handelen. De Hoge Raad is duidelijk geweest, StiPP zal vroeg of laat zeker bij u langskomen. Dit kunt u beter voor zijn. Wij helpen u uiteraard graag hiermee.

Lisanne van Geest
vangeest@vandersteenhoven.nl
+31 6 86 87 06 67

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail@vandersteenhoven.nl