de week van

de week van

Juliette van der Beek, 23 juni 2020

Het recht op thuiswerken?
Voor veel werkende Nederlanders geldt al sinds maart het devies om zo veel mogelijk thuis te werken. Toch zien we om ons heen met de versoepelingen van de maatregelen dat aanwezigheid op de werkvloer aan het toenemen is. Bestaat er nu een recht op thuiswerken bij Corona? 

Afgelopen week is hier de eerste uitspraak over gewezen door de Kantonrechter Nijmegen. Bij de werkgever in kwestie werd weer op locatie gewerkt, maar een werkneemster wilde blijven thuiswerken. Zij heeft een verzoek tot arbeidsplaatswijziging ingediend op grond van de Wet Flexibel Werken, omdat zij zich op de werkvloer niet veilig voelde in verband met het niet in achtnemen van de corona maatregelen door haar collega’s. Ook wijst zij op het overheidsadvies om thuis te werken.

De Wet Flexibel Werken is in deze situatie niet van toepassing aangezien er bij de werkgever minder dan 10 werknemers in dienst zijn. De rechter beoordeelt daarnaast over het recht op thuiswerken in combinatie met het overheidsadvies om thuis te werken. De rechter is van oordeel dat de werkgever voldoende corona-maatregelen heeft genomen om een veilige werkplek te waarborgen en bovendien voldoende heeft uitgelegd dat het noodzakelijk was om van de werknemers te vragen om weer fysiek aanwezig te zijn. Tot slot concludeert de rechter: het zeer algemeen geformuleerde overheidsadvies over zoveel mogelijk thuiswerken betekent niet dat een werknemer daaruit een recht op thuiswerken kan putten. 

Als u voldoende maatregelen neemt om de veiligheid van uw werkplek te garanderen en het noodzakelijk is dat uw werknemers weer fysiek aanwezig zijn op de werkvloer, staat het u dus vrij om uw werknemers te verzoeken terug te keren naar de werkvloer. Een werknemer kan geen recht op thuiswerken herleiden uit het overheidsadvies. 

Heeft u vragen over thuiswerken in tijden van Corona? Wij adviseren u graag! Neem contact op met het team van arbeidsrecht specialisten van Van Der Steenhoven advocaten via mail@vandersteenhoven.nl 

Juliette van der Beek
vanderbeek@vandersteenhoven.nl 
+31 (0)20 607 79 79

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail@vandersteenhoven.nl