de week van

de week van

Maartje van Asten, 26 oktober 2015

Ik VAR, wij VARREN

De afschaffing van de VAR en invoering van de Wet Deregulering Arbeidsrelaties (DBA) zal niet per 1 januari 2016 worden doorgevoerd. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft aangegeven dat het jaar 2016 zal dienen als overgangsperiode, waarin zzp’ers en opdrachtgevers de tijd krijgen hun werkwijze aan te passen op de nieuwe situatie, die per 1 april 2016 in zal gaan. In deze overgangsperiode zal de Belastingdienst niet handhaven, maar enkel toezicht houden en waarschuwen.  

De Staatssecretaris geeft aan dat er nog 'enige' tijd nodig is om de overgang, van de afschaffing van de VAR naar het gebruik van voorbeeldovereenkomst, voor alle betrokken partijen goed te laten verlopen. Door het uitstel krijgt de Belastingdienst de gelegenheid  om meer voorbeeldovereenkomsten te beoordelen en te publiceren. Inmiddels is het aantal gepubliceerde voorbeeldovereenkomsten gerubriceerd per branche.  De Belastingdienst heeft ook een standaardovereenkomst gepubliceerd, die niet branche gerelateerd is. Indien deze standaardovereenkomst  wordt gehanteerd en partijen handelen conform de voorwaarden van die overeenkomst, hebben de partijen de zekerheid dat de relatie door de Belastingdienst niet als dienstbetrekking zal worden aangemerkt.  

Wiebes geeft aan dat overeenkomsten, die nog voor 1 februari 2016 ter beoordeling aan de Belastingdienst worden voorgelegd, vóór 1 april 2016 zullen zijn beoordeeld. Ook geeft hij aan dat er een implementatietermijn tot 1 januari 2017 zal gelden. Deze implementatietijd houdt in dat opdrachtgever en opdrachtnemer tot 1 januari 2017 de tijd krijgen om hun werkwijze aan te passen conform de voorbeeldovereenkomst. Tot die periode houdt de Belastingdienst toezicht  en zal de Belastingdienst alleen waarschuwen indien geconstateerd wordt dat niet volgens de modelovereenkomst wordt gewerkt. Voor degene die voor het jaar 2016 nog  een VAR verklaring hebben aangevraagd geldt dat deze VAR verklaring tot de beoogde ingangsdatum, 1 april 2016,  zal werken. 

De datum van 1 april 2016 is een streefdatum. Het is niet uitgesloten dat de ingangsdatum nog verder opschuift. Leuker kunnen ze het niet maken, wel makkelijker. We zullen zien. Voorlopig blijven we dus nog gewoon ´VARREN´.  Lekker overzichtelijk.   

Maartje van Asten
vanasten@vandersteenhoven.nl
+31 (0)6 43 36 80 52

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail@vandersteenhoven.nl