de week van

de week van

Eva Meijer, 6 april 2021

Kan de smaak van een paasei auteursrechtelijk worden beschermd?
Wist je dat een Nederlander gemiddeld 47 paaseitjes eet voor en tijdens de paasdagen? De winkels zijn al weken gevuld met de meest bijzondere en uiteenlopende paaseitjes. Zo verkoopt de Hema naast de traditionele wit, melk en puur smaken ook tompouce, zure mat en pindakaas paaseitjes. Stel dat de Jamin nu ook tompouce paaseitjes op de markt brengt, maakt zij daarmee dan inbreuk op de auteursrechten van de Hema?

Auteursrechtelijke bescherming
Het Hof van Justitie heeft zich een aantal jaar geleden, in een zaak tussen de levensmiddelenproducenten Levola en Smilde, uitgelaten over de vraag of er auteursrecht kan rusten op de smaak van Heksenkaas (een smeerdip met roomkaas en kruiden). In Nederland is voor auteursrechtelijke bescherming vereist dat een voortbrengsel “vatbaar is voor menselijke waarneming” en “een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt”. Een voortbrengsel moet daarbij bepaalbaar zijn: het moet identificeerbaar zijn met voldoende precisie en objectiviteit. Het Hof kwam tot de conclusie dat de smaak van een voedingsmiddel, op dit moment, niet voldoende bepaalbaar is voor auteursrechtelijke bescherming. Volgens het Hof berust de identificatie van smaak vooral op smaakbeleving en smaakervaring, die subjectief en variabel zijn. De smaakbeleving en smaakervaring zijn afhankelijk van verschillende factoren die eigen zijn aan de persoon die het product proeft, zoals leeftijd, voedselvoorkeuren, consumptiegewoonte, omgeving en de context waarin het product wordt geproefd.

Paaseitjes
De smaak van een paaseitje komt dus niet in aanmerking voor auteursrechtelijke bescherming. Het is nog niet mogelijk om een smaak objectief en nauwkeurig te duiden. Wat mijn buurman lekker vindt (het zure mat paaseitje) kan door mij heel anders worden ervaren. Er zijn op dit moment ook nog geen technische hulpmiddelen om een smaak objectief vast te stellen en het onderscheid met andere voedingswaren te bepalen. 

Mocht de Hema vrezen voor nabootsing van het populaire zure mat paaseitje, dan is het een veilige optie om werknemers een geheimhoudingsplicht op te leggen. De Jamin zal dan niet alleen de ingrediënten, maar ook de verhoudingen en specifieke bereidingswijze moeten achterhalen. 

Heeft u een auteursrechtelijke vraag? Neem dan contact met ons op!

Eva Meijer
meijer@vandersteenhoven.nl
+31 6 86 82 19 90

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail@vandersteenhoven.nl