de week van

de week van

Arjan van Elk, 11 juni 2018

Kan een minderheidsaandeelhouder uitgifte van aandelen tegen houden? 
Kan een minderheidsaandeelhouder uitgifte van aandelen tegen houden? Ook als de besluitvorming daarover in orde is en de vennootschap via die uitgifte gefinancierd zou worden? Radboud University Participations lukt het bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant.

 1. De zaak
  Segmatix ontwikkelt een hydrogene gel voor kankermedicatie. De meerderheidsaandeelhouder is AcuBlue (57%). Het investeringsfonds van de Radboud universiteit houdt de resterende minderheid van de aandelen 43%.

  Crownvest is bestuurder van Segmatix en krijgt nog meer dan € 140.000 aan management fee. AcuBlue wil wel geld storten tegen uitgifte van aandelen. Daarmee kan de achterstallige management fee worden betaald. Als Radboud niet mee doet met de uitgifte, verwatert zij door de uitgifte tot een schamele 0,02%.

  Maar Radboud wil niet mee doen. Zij heeft al een conflict met AcuBlue over de intellectuele eigendomsrechten. Bovendien zijn de bestuurders van AcuBlue en Crownvest met elkaar getrouwd. Vestzak, broekzak dus.
   
 2. De vraag
  AcuBlue zorgt dat aan de formele vereisten voor het emissiebesluit wordt voldaan. De algemene vergadering wordt goed opgeroepen en de te nemen besluiten behoorlijk geagendeerd. In de vergadering dwingt AcuBlue met haar meerderheid het besluit af. Kan Radboud de uitgifte van aandelen tegenhouden bij de rechter?
   
 3. De beslissing
  De rechter verbiedt in een kort geding de uitgifte van aandelen, omdat:

  -  De uitgifte tegen een koers van € 0,01 per aandeel gaat, terwijl twee jaar daarvoor de aandelen nog zijn uitgegeven tegen een koers van € 29,41.
  -  De uitgifte lijkt gebruik te worden als drukmiddel van AcuBlue tegen Radboud om in te geven bij het conflict om de intellectuele eigendomsrechten

  Radboud mag de zaak verder aanvechten in een bodemprocedure en Segmatix mag tot die tijd geen aandelen uitgeven.
   
 4. De kanttekening
  Het is vaste jurisprudentie dat besluiten in de algemene vergadering slechts ‘marginaal’ worden getoetst. Die besluiten worden niet snel terzijde gesteld. Zeker niet als de minderheidsaandeelhouder (zoals Radboud hier) mee mocht doen in de uitgifte, maar dat niet wilde.

  Dat de rechter het besluit toch blokkeert, komt waarschijnlijk doordat de meerderheidsaandeelhouder die het besluit afdwong de aandelen krijgt en niet een externe investeerder. In dat geval geldt een verdergaande zorgplicht voor die aandeelhouder/vennootschap. Die zorgplicht eiste meer onderbouwing van de uitgifte koers, bijvoorbeeld door een waarderingsrapport dat hier ontbrak.

Als u nog vragen heeft, belt u dan gerust.

Arjan van Elk
vanelk@vandersteenhoven.nl
+31 6 28 52 98 14

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail@vandersteenhoven.nl