de week van

de week van

Maartje van Asten, 25 novermber 2019

Keep it simple  
Samen met 1999 arbeidsrechtadvocaten namen wij met ons arbeidsrechtteam vorige week deel aan het landelijke LabourLawLands arbeidsrechtcongres. Naast minister Koolmees was ook Hans Borstlap daar, de voorzitter van de Commissie Regulering van werk. Deze commissie adviseert het kabinet over de toekomstige regulering van de arbeidsmarkt. Hoe ziet werk er in de toekomst uit en met wat voor wetten en regelgeving kan de overheid daar het beste bij aansluiten?

Borstlap lichtte een tipje van de sluier op; zet het mes in het huidige woud van allerlei mogelijke arbeidsovereenkomsten. Van oproepcontracten tot en met de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Door de wirwar aan contracten en de uitleg die nodig is om te snappen welk niveau van bescherming iedere contractvorm biedt, loopt de rechtsstatelijkheid gevaar vindt Borstlap. Kortom; keep it simple please. Op 23 januari a.s. volgt het langverwachte eindadvies.

We staan aan de vooravond van de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Doel van deze wet is onder andere om de hoeveelheid flexwerk terug te dringen en flexwerkers een betere positie te geven op de arbeidsmarkt. De vraag is of deze nieuwe regels wel matchen met de praktijk van alledag. Is de WAB wel toekomstbestendig? Als werkgevers zich niet aangesproken voelen en de regels als onzinnig of kostenverhogend ervaren, dan is er een grote kans dat die nieuwe regels worden omzeild of genegeerd.

Daarnaast willen mensen veel zelf regelen in overleg met hun werkgever. Neem de nieuwe regels over de oproepkrachten. Straks dient een werkgever na afloop van 12 maanden de oproepkracht een aanbod te doen over de gemiddelde arbeidsomvang van de afgelopen 12 maanden. Gelukkig blijft de vrijheid voor het aangaan van een nieuw contract bestaan. Misschien willen oproepkrachten wel gewoon lekker flexibel blijven werken. Wie weet. Ik vertel er meer over op donderdag 28 november a.s. tijdens onze speciale WAB Client Class arbeidsrecht. Meemaken? Laat het mij weten. Er zijn nog een paar plaatsen vrij.

Maartje van Asten, arbeidsrechtadvocaat
vanasten@vandersteenhoven.nl
+31 6 43 36 80 52

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail@vandersteenhoven.nl