de week van

de week van

Romy Schneider, 2 januari 2019

Kerstborrel leidt tot een ontslag op staande voet
Voor de meeste ondernemingen zit de jaarlijkse kerstborrel er weer op. Dit soort activiteiten zijn goed voor de teamgeest en saamhorigheid tussen collega’s. De alcohol vloeit vaak rijkelijk, maar ook na een aantal glazen alcohol moeten werknemers zich blijven gedragen. Hierna bespreek ik een zaak van het Hof Arnhem-Leeuwarden uit december 2016, waarbij een werknemer iets te diep in het glaasje had gekeken tijdens de kerstborrel.

Waar ging de zaak precies over?
Het ging in deze zaak om een 58-jarige werknemer die tijdens de kerstborrel, onder invloed van alcohol, in een verhitte discussie raakte met de directeur. Toen de discussie eindigde, vertelde de werknemer aan zijn collega’s dat hij de directeur “middendoor zou schoppen” en hem “voor zijn kop zou slaan”. Nadat hij het advies van zijn collega’s om naar huis te gaan in de wind had geslagen, bleef de werknemer de directeur opwachten bij de uitgang van het café. Toen de directeur vervolgens rond middernacht naar huis wilde gaan, vloog de werknemer hem aan. Collega’s hebben kunnen voorkomen dat de directeur werd geslagen. De werknemer is direct op staande voet ontslagen. De kantonrechter heeft de verzoeken van de werknemer tot vernietiging van de opzegging, wedertewerkstelling en de doorbetaling van het loon afgewezen, waarna de werknemer in hoger beroep ging.

Hof Arnhem-Leeuwarden
Het Hof oordeelde dat het ontslag op staande voet terecht gegeven was. De persoonlijke omstandigheden van de werknemer leiden niet tot een ander oordeel. Ook na 25 jaar dienstverband hoeft de werkgever niet te accepteren dat een werknemer hem bedreigt en aanvliegt. Volgens het Hof is het van algemene bekendheid dat alcohol ontremmend werkt en tot agressief gedrag kan leiden. Hij heeft zichzelf in die situatie gebracht. De werknemer is daarnaast diabetespatiënt en moet hebben geweten dat alcohol en diabetes geen goede combinatie vormt. Daarbij dient in aanmerking te worden genomen dat er een geruime tijd was verstreken tussen de discussie en het incident, dat collega’s de werknemer hebben aangeraden om naar huis te gaan en dat het aan hen te danken was dat de directeur uiteindelijk niet is geslagen. Het ontslag op staande voet hield dus stand en het verzoek tot toekenning van de transitievergoeding werd afgewezen.

Heeft u vragen? Het arbeidsrechtteam staat voor u klaar!

Romy Schneider
schneider@vandersteenhoven.nl
+31 (0)6 43 36 80 61

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail@vandersteenhoven.nl