de week van

de week van

Maartje van Asten, 13 maart 2017

Kiezen met het oog op de Wet werk en zekerheid
Wat gaan de verkiezingen ons op arbeidsrechtelijk vlak brengen? Wwz volledig op de schop of wetsaanpassingen die tot optimalisering leiden? 

Inmiddels staat vast dat werkgevers ervoor kiezen om mensen niet of minder vaak in vaste dienst te nemen. Dat staat haaks op de doelstellingen van de Wwz, waarmee juist is beoogd werknemers eerder aan een vast contract te helpen. Ook is er geen sprake van een vereenvoudiging van het ontslagrecht; één van de belangrijkste doelen van de Wwz.

Hoe nu verder? Elke politieke partij heeft hier zijn eigen ideeën over. De VVD stelt een versoepeling van het ontslagrecht voor, zodat werkgevers sneller een vast arbeidscontract gaan aanbieden. CDA wil ook wel versoepelen; de kantonrechter zou meer ruimte moeten krijgen om een arbeidscontract te ontbinden als duidelijk is dat voortzetting niet zinvol meer is. In dat geval gaan we weer terug naar de situatie voor de invoering van de Wwz. Staat vast dat partijen een verschil van inzicht hebben, dan wordt de arbeidsovereenkomst ontbonden. Wellicht tegen een hogere vergoeding. De PvdA zoekt het in een andere hoek; een flexcontract mag alleen maar aangeboden worden voor die werkzaamheden die aantoonbaar flexibel van aard zijn.

GroenLinks gaat in dit opzicht mee met de PvdA. Meer vast, minder flex. Wil een werkgever toch meer flexcontracten, dan moet daar ook meer voor betaald worden. Daarbij - zo is de gedachte - zouden flexwerkers niet pas na 2 jaar een transitievergoeding moeten krijgen, maar bouwen ze het recht op een transitievergoeding op vanaf dag één. D66 is radicaler en wil het huidige ontslagstelsel opnieuw op de schop nemen. Voorgesteld wordt dat een werkgever zelf kan besluiten om een arbeidsovereenkomst op te zeggen zonder dat hiervoor toestemming aan het UWV of de kantonrechter hoeft te worden gevraagd. Weg met de preventieve ontslagtoets dus. Ook wil D66 alle werknemers één soort arbeidscontract geven, namelijk een vast contract. Durft Nederland dat aan?

Het wordt hoe dan ook spannend. Maar wat er ook gebeurt; uw stem telt!

Maartje van Asten
vanasten@vandersteenhoven.nl
+31 6 43 36 80 52
     

 

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail@vandersteenhoven.nl