de week van

de week van

Lisanne van Geest, 11 mei 2017

Mijn week in een notendop: reorganisaties en andere procedures
Mensen vragen mij wel eens hoe een typische werkdag eruit ziet? Met een glimlach geef ik aan dat een typische werkdag niet bestaat. Iedere dag is anders. Sommige dagen ben ik bezig met kortere adviezen aan cliënten, terwijl ik andere dagen mijn tanden zet in een omvangrijk dossier en processtukken schrijf. Hoe mijn dag ook loopt, als ik cliënten kan helpen met het oplossen van problemen is mijn dag geslaagd!

Deze week adviseer ik over diverse reorganisaties. Het reorganisatieproces kent verschillende stappen, waarbij het doel is om tot een einde van de arbeidsovereenkomst te komen. Zeker bij de zogenoemde stoelendansmethode, waarbij een oude functie vervalt en een nieuwe functie wordt geïntroduceerd waarop werknemers mogen solliciteren, is een zorgvuldige procedure cruciaal. Juridische begeleiding tijdens de procedure is belangrijk.

Daarnaast houd ik mij bezig met twee procedures bij de kantonrechter. De eerste procedure gaat over de uitleg van een cao. De werkgever heeft een cao gesloten met de vakbonden. Op enig moment is een discussie ontstaan over de tekst van de cao. Partijen staan lijnrecht tegenover elkaar en geven ieder een verschillende uitleg aan de cao-tekst. Een onderlinge oplossing is niet mogelijk, zodat de rechter een oordeel gaat geven over de cao-tekst. Aan ons de taak de procedure tot een goed einde te brengen.

De tweede procedure gaat over de verschuldigdheid van een ontslagvergoeding. Onze cliënt is ontslagen wegens een reorganisatie. In de arbeidsovereenkomst is een afspraak gemaakt over een contractuele ontslagvergoeding. De werkgever weigert deze vergoeding te betalen en wil alleen de veel lagere transitievergoeding betalen. In de procedure bij de kantonrechter vorderen wij betaling van de afgesproken ontslagvergoeding. De reden in het kort: pacta sunt servanda!

Tot slot zijn wij volop bezig met de voorbereidingen voor onze Client Class op 18 mei a.s. Het wordt weer een inspirerende middag, waarin wij onze cliënten praktische informatie geven over medezeggenschap. Uiteraard is de Client Class ook een mooi moment om mijn cliënten te zien en te horen hoe het met hen gaat. Heeft u zich al aangemeld? Ik zie u graag op 18 mei a.s.!

Lisanne van Geest
vangeest@vandersteenhoven.nl
+31 6 86 87 06 67

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail@vandersteenhoven.nl