de week van

de week van

Maartje van Asten, 13 mei 2019

Minimumrechten voor Uber chauffeurs
De beursgang van Uber op 10 mei jl. was een van de grootste beursintroducties in de Amerikaanse geschiedenis. En een van de slechtste. Investeerders hebben miljoenenverliezen geleden. Worden uw Uber-ritjes nu duurder? Lastig te zeggen, maar het is niet uitgesloten dat de ritten in prijs gaan stijgen. Uber is niet langer in private handen, maar eigendom van aandeelhouders. Die willen winsten zien en zullen zich uitspreken over de koers van het bedrijf. Als die druk stijgt, kan het bedrijf besluiten dat ritten duurder worden om zo zwarte cijfers te schrijven.

En wat betekent het voor de Uber-chauffeur? Vooralsnog demonstreert die door met als belangrijkste eisen: een stop op nieuwe chauffeurs en hogere tarieven. De vraag is of hij iets gaat merken - op termijn - van de Richtlijn ‘Transparant and predictable working conditions in the European Union’. Het Europees Parlement heeft hiermee ingestemd op 16 april 2019. De richtlijn garandeert minimumrechten aan flexibele arbeidskrachten van bijvoorbeeld online dienstenplatforms, zoals Uber. Maar geldt deze dan ook voor de chauffeurs die geen contract hebben? Zou het een idee zijn als de bewijslast in de richtlijn wordt omgedraaid? Werkers moeten dan een contract krijgen, tenzij Uber aantoont dat ze echt zzp'ers zijn.

De gedachte is dat uitbuiting tegengegaan wordt. In de richtlijn wordt onder andere bepaald dat werkers beter op de hoogte moeten worden gesteld van hun verdiensten en lengte van werkdagen. Ook moeten ze in staat worden gesteld om diensten buiten de afgesproken tijden zonder consequenties te weigeren en betaald worden als een opdracht niet tijdig wordt geannuleerd. Verder mogen bedrijven hun werkers niet verhinderen om voor andere bedrijven te werken en moeten ze gratis verplichte trainingen aanbieden.

De EU-lidstaten hebben drie jaar om deze richtlijn te implementeren in nationale wetgeving. Een aantal regels uit de richtlijn wordt al bestreken door de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Straks hoeven de online dienstenplatforms deze alleen nog maar toe te passen in de praktijk. Ik ben benieuwd!

Maartje van Asten
vanasten@vandersteenhoven.nl
+31 6 43 36 80 52

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail@vandersteenhoven.nl