de week van

de week van

Arjan van Elk, 12 september 2017

Misbruik van identiteitsverschil van rechtspersonen
Het komt nog steeds voor: misbruik van identiteitsverschil tussen ondernemingen. Een praktijkvoorbeeld.

De zaak
Een autoglashandel (onder)verhuurt de kantoorruimte boven hun werkplaats aan een consultancybedrijf van een technisch ingenieur. Dat gaat jarenlang goed. Maar ineens komt de klad in de betaling van de huurpenningen. Een aantal maanden huur blijft openstaan. Als de debiteurenafdeling na een paar reminders per e-mail op onderzoek uitgaat, blijkt het consultancybedrijf ontbonden. Na anderhalf jaar komt men erachter dat er, direct na ontbinding, een nieuw consultancybedrijf is opgericht door de betreffende technisch ingenieur en dat de activa van de oude onderneming zijn overgebracht in de nieuwe onderneming.

De vraag
Kan dat nieuwe bedrijf dan worden aangepakt voor de schuld van het ontbonden bedrijf?

Het antwoord
Ja, dat kan als het in feite een voortzetting is van het oude bedrijf met het enkele doel om verlost te zijn van schulden uit het verleden.

Of daarvan sprake is kan bijvoorbeeld blijken uit het volgende:

  • de naam van de ondernemingen is (vrijwel) gelijk;
  • het logo van de ondernemingen is (vrijwel) gelijk;
  • de bestuurder van de ondernemingen is dezelfde;
  • de gevolmachtigde voor beide ondernemingen is dezelfde;
  • het vestigingsadres is voor beide ondernemingen hetzelfde;
  • de website is (vrijwel) hetzelfde;
  • het e-mailadres voor beide ondernemingen is hetzelfde;
  • de omschrijving van de activiteiten voor beide ondernemingen is hetzelfde.

In de hierboven genoemde gevallen ontbreekt ook vaak een afdoende verklaring voor de opheffing van de ene onderneming en de start van de nieuwe onderneming, terwijl de schuld(en) in de oude onderneming worden achtergelaten.

Misbruik van rechtspersonen is overigens niet beperkt tot gevallen waarbij de activa van de oude onderneming zijn overgedragen aan de nieuwe onderneming (met achterlating van crediteuren in de oude onderneming).

Dat misbruik kan ook bestaan als er van meet af aan constructies worden opgezet met als doel vermogensbestanddelen buiten het verhaal van crediteuren te houden. Bijvoorbeeld het onderbrengen van belangrijke activa voor de onderneming in een aparte stichting, terwijl de onderneming alle voordelen daarvan geniet en daarvoor geen vergoeding betaalt

Extra Client Class Bestuurdersaansprakelijkheid
In veel gevallen is niet alleen de nieuwe onderneming aansprakelijk voor de schulden van de oude onderneming. Ook de bestuurder kan persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. Als u daar meer over wilt weten, dan bent u van harte welkom bij onze Client Class Bestuurdersaansprakelijkheid op 28 september 2017. Tijdens deze Client Class worden allerlei vormen van bestuurdersaansprakelijkheid behandeld. Voor meer informatie en inschrijving klikt u hier.

Voor al uw vragen over bestuurdersaansprakelijkheid of andere ondernemingsrechtelijke onderwerpen kunt u mij ook altijd bellen of mailen.

Arjan van Elk
vanelk@vandersteenhoven.nl 
+31 6 28 52 98 14

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail@vandersteenhoven.nl