de week van

de week van

Ivo Janssen, 22 mei 2019

Nieuwe regels voor online platformen: wat betekent dit voor online platformen als Uber?

Er komen regels voor het creëren van een eerlijk, transparant en voorspelbaar ondernemingsklimaat voor bedrijven (hierna: zakelijke gebruikers), die voor de verkoop van hun producten of diensten gebruikmaken van online platformen. Online platformen zijn websites of apps waarop diensten of goederen worden aangeboden zoals Ebay of Skyscanner. Het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie hebben in februari hierover een politiek akkoord bereikt. De Verordening wordt binnen 12 maanden ingevoerd.

Waarom nieuwe regels?

Online platformen zijn uitgegroeid tot de plaats waar meer dan 1 miljoen in de EU gevestigde kleine en grote ondernemingen producten of diensten verhandelen. Deze bedrijven zijn in toenemende mate afhankelijk van de omzet die op deze platformen wordt gegenereerd. Uit een studie van de Europese Commissie is gebleken dat ongeveer 75% van de intensieve zakelijke gebruikers van online platformen door deze sterke afhankelijkheid problemen ondervinden en daarnaast geen mogelijkheden zien om tegen deze problemen op te treden.

Welke problemen gaan de nieuwe regels oplossen?

Uit het onderzoek van de Europese Commissie komt naar voren dat online platformen:

  • algemene voorwaarden wijzigen zonder dat daarover is gecommuniceerd;
  • oneerlijke voorwaarden hanteren;
  • accounts van zakelijke gebruikers zonder opgaaf van reden blokkeren, of
  • zomaar advertenties van zakelijke gebruikers verwijderen.

Daarnaast ondervinden zakelijke gebruikers hinder doordat de online platformen niet transparant zijn over de gebruikte parameters om gevonden te kunnen worden op het platform.

Met de nieuwe regels moet een einde worden gemaakt aan deze oneerlijke praktijken. De regels hebben een met het consumentenrecht vergelijkbaar beschermend karakter en verplichten de platformen om:

  • transparant te zijn met betrekking tot de algemene voorwaarden die ze hanteren;
  • een verbod op plotselinge, niet-onderbouwde accountschorsingen;
  • duidelijk te maken hoe de zakelijk gebruikers hun vindbaarheid kunnen optimaliseren.

Alle online platformen (met meer dan 50 werknemers) moeten bovendien een intern klachtenbehandelingssysteem en extern bemiddelingsproces opzetten waar zakelijke gebruikers terechtkunnen.

Voor welke platformen gelden de regels?

De Europese Commissie stelt in haar persbericht dat de nieuwe regels van toepassing zullen zijn op de gehele onlineplatformeconomie die bestaat uit ongeveer 7.000 in de EU actieve online platformen in sectoren variërend van online detailhandel, professionele dienstverlening en app-ontwikkeling tot vervoer en horeca. In datzelfde bericht worden de volgende voorbeelden genoemd: Amazon Marketplace, eBay, Google Play, Apple App Store, Microsoft Store, Skyscanner en Google Shopping.

De koppeling aan de definitie ‘dienst van de informatiemaatschappij’ mogelijk problematisch

Door de opgenomen voorwaarden in Verordening vraag ik mij af welke andere 6.993 online platformen door de Europese Commissie worden bedoeld. In de Verordening is de vraag of iets als online platform kan worden aangemerkt afhankelijk gemaakt van de vraag of het platform is aan te merken als ‘dienst van de informatiemaatschappij’.

Een dienst als Uber valt daar volgens het Europese Hof van Justitie niet onder. Het Hof ziet Uber niet als dienst van de informatiemaatschappij maar als vervoersdienst, omdat de dienst die Uber levert veel verder gaat dan het bemiddelen van vraag en aanbod. Naar analogie is daarom naar mijn mening verdedigbaar dat online platformen als Thuisbezorgd of Deliveroo zijn aan te merken als cateraar en dus ook niet binnen de reikwijdte van de voorwaarde ‘dienst van de informatiemaatschappij’ vallen. Deze diensten gaan immers ook verder dan het enkel bemiddelen van vraag en aanbod. Zo leveren ze net als Uber een complete infrastructuur en faciliteren de bezorging.

Omdat ook deze platformen worden gebruikt door (kleine) zakelijke gebruikers om hun producten en diensten te verkopen, waarbij ze mogelijk met dezelfde problemen worden geconfronteerd, lijkt het mij onwenselijk dat deze buiten de reikwijdte van de Verordening vallen. Drie jaar na de inwerkingtreding van deze Verordening is een herziening gepland, wellicht is het te zijner tijd raadzaam om nog eens kritisch naar de gehanteerde voorwaarden te kijken.

Ivo Janssen
Janssen@vandersteenhoven.nl
+31 6 86 82 19 90

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail@vandersteenhoven.nl