de week van

de week van

Merel Janssen, 28 juli 2020

Onrechtmatige publicaties op YouTube: Wat kun je doen? 
Op het platform YouTube kan iedereen video’s plaatsen. Het wil daarom nog wel eens gebeuren dat sommige van deze video’s inbreuk maken op auteursrechten. En als er bijvoorbeeld op jouw film inbreuk wordt gemaakt doordat deze zonder jouw toestemming geheel of gedeeltelijk is geplaatst op YouTube, is het logisch dat je hiertegen wil optreden. Maar om op te kunnen treden, heb je de gegevens nodig van de inbreukmaker. In de uitspraak van 9 juli jl. van het Hof van Justitie van de Europese Unie is duidelijk geworden welke gegevens YouTube moet verstrekken en welke niet.

Waar ging deze zaak over? 
Constantin Film Verleih is een Duits filmproductiebedrijf en heeft onder andere de exclusieve gebruiksrechten op de films ‘Scary Movie 5’ en ‘Parker’. Deze twee films zijn zonder haar toestemming op YouTube geplaatst en zijn via dit platform tienduizenden keren bekeken. Constantin Film Verleih verlangt daarom van YouTube en haar moedermaatschappij Google dat zij de gegevens van de inbreukmakers aan haar geven. Om films te plaatsen op YouTube heb je een Google-account nodig. Voor registratie bij Google zijn onder meer een naam en een e-mailadres nodig. Het is niet nodig om je postadres op te geven. Verder worden IP-adressen en gegevens over gebruik opgeslagen. Een naam kan ook een fictieve naam zijn. Dit wordt niet gecontroleerd.

Bij het opvragen van de gegevens van de inbreukmakers baseert Constantin Film Verleih zich op artikel 8 van de Handhavingsrichtlijn. Daarin staat dat de namen en adressen van de inbreukmakers moeten worden verstrekt. YouTube heeft alleen fictieve gebruikersnamen. Daar heeft Constantin Film Verleih niets aan en zij vraagt daarom aanvullende gegevens om de NAW-gegevens van de inbreukmakers te kunnen achterhalen. Ze vraagt om de e-mailadressen, mobiele telefoonnummers en IP-adressen, en ook het exacte moment waarop de films zijn geplaatst. YouTube en Google willen deze gegevens niet geven. Constantin Film Verleih start daarop een procedure. De Duitse rechter stelt vragen aan het Hof van Justitie over de uitleg van het begrip “adressen” uit artikel 8. Vallen hier ook de e-mailadressen, telefoonnummers en IP-adressen van de inbreukmakers onder?
Het Hof beantwoordt die vraag ontkennend. Het begrip “adres” in artikel 8 van de Handhavingsrichtlijn heeft alleen betrekking op het postadres. De aanvullende gegevens vallen niet onder het begrip “adressen” en YouTube en Google zijn dus niet verplicht deze gegevens te delen met Constantin Film Verleih. 

Hoe kunnen rechthebbenden zoals Constantin Film Verleih tegen deze inbreukmakers optreden wanneer YouTube en Google niet beschikken over namen en postadressen en alleen deze gegevens gedeeld mogen worden? Het Hof van Justitie houdt de deur op een kier en bepaalt dat lidstaten ervoor mogen kiezen om ruimere rechten toe te kennen aan auteursrechthebbenden. Lidstaten kunnen een bepaling opnemen in hun wetgeving waarin staat dat om aanvullende gegevens gevraagd mag worden. Bij de bepaling van welke gegevens dat dan kunnen zijn, moet er wel een evenwicht blijven tussen het recht op bescherming van auteursrechtelijk beschermd materiaal en de bescherming van persoonsgegevens. 

Bij het opgeven van alleen een fictieve naam en geen postadres hebben inbreukmakers op grond van deze uitspraak vrij spel, totdat in de wetgeving is opgenomen dat ook ruimere gegevens moeten worden verstrekt.

Merel Janssen
janssen@vandersteenhoven.nl 
+31 6 86 82 19 90

Heeft u vragen over onrechtmatige publicaties op YouTube of over andere intellectuele eigendomsrechtelijke aspecten? Wij adviseren u graag! Neem contact op met het team van de intellectuele eigendomsrecht specialisten van Van der Steenhoven advocaten via mail@vandersteenhoven.nl.

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail@vandersteenhoven.nl