de week van

de week van

Anantha Vos, 24 mei 2018

Ons WNT-team
Twee weten meer dan één. Dat is ook bij Van der Steenhoven advocaten een belangrijk uitgangspunt. Binnen ons kantoor hebben we daarom verschillende teams gevormd. Zo ook het WNT team, waar ik met veel plezier onderdeel van ben. Toevallig of niet: per de datum waarop de WNT in werking was getreden, ben ik bij Van der Steenhoven advocaten begonnen, waardoor het toch enigszins voelt alsof ik met deze wet ben opgegroeid. En aangezien de WNT in beweging blijft, valt er nog steeds genoeg te leren.
 
Hoe zat het ook alweer?
De WNT maximeert de (overeengekomen) ontslagvergoedingen van topfunctionarissen bij publieke en semipublieke instellingen. De transitievergoeding wordt niet gemaximeerd en daarnaast geldt dat ook rechters in beginsel niet gebonden zijn aan het WNT-maximum. Toch is in veel gevallen een drukkend “WNT-effect” merkbaar. De Rechtbank Midden-Nederland hield bijvoorbeeld bij de hoogte van de billijke vergoeding rekening met het doel van de WNT: het gaat om publiek geld dat primair moet worden aangewend voor de publieke taak. De kantonrechter Arnhem oordeelt anders.
 
De billijke vergoeding
De kantonrechter Arnhem boog zich over de vraag of de bestuurder van een Stichting, die al aanspraak kon maken op een transitievergoeding (€ 26.803 bruto) en een contractuele ontslagvergoeding (€ 75.000 bruto), ook nog een billijke vergoeding zou moeten toekomen. De Raad van Toezicht had de bestuurder uit haar functie ontslagen, omdat de bestuurder zich schuldig zou hebben gemaakt aan belangenverstrengeling. De bestuurder werd geschorst en kreeg een spreekverbod, terwijl de Raad van Toezicht direct intern en extern (ook via gedrukte en digitale media) over de schorsing communiceerde. Achteraf bleek dat de beschuldiging jegens de bestuurder onterecht was. De kantonrechter oordeelt dat het aan de Stichting te wijten is dat er:
 
  1. geen toekomstperspectief meer voor de bestuurder bij de Stichting is, en
  2. dat de reputatie en professionele integriteit van de bestuurder op ernstige wijze is geschonden.
Volgens de kantonrechter reden genoeg om de bestuurder een billijke vergoeding toe te kennen. Daarbij houdt de kantonrechter rekening met de gevolgen van het ontslag en speelt met name de ernstige reputatieschade, als gevolg waarvan wordt verwacht dat de bestuurder lange tijd werkloos zal zijn, een rol. Maar de WNT? Die heeft in dit geval geen drukkende werking op de hoogte van de vergoeding. De vergoeding wordt bepaald op € 137.884 bruto.
 
Heeft u vragen over de WNT? Ik help u graag. 

.
Anantha Vos 
vos@vandersteenhoven.nl
+31 6 43 36 80 65

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail@vandersteenhoven.nl