de week van

de week van

Nicole Stalma, 26 oktober 2017

Regeerakkoord: wat gaat er veranderen op arbeidsrechtelijk gebied?
Het op 10 oktober 2017 gepresenteerde Regeerakkoord zit vol arbeidsrechtelijke veranderingen. Hieronder vindt u vijf belangrijke wijzigingen op een rij. 

 1. Gewijzigde proeftijdregeling
  Met het doel de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd voor werkgevers aantrekkelijker te maken, wordt in die arbeidsovereenkomsten een proeftijd van maximaal vijf maanden mogelijk. In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die meer dan twee jaar duurt, mag een proeftijd van maximaal drie maanden worden opgenomen.
   
 2. Wijziging ketenregeling
  De maximale periode waarin arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kunnen worden gesloten zonder dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat wordt (weer) drie jaar. Verder kan de tussenpoos van zes maanden korter als het werk daarom vraagt, mits werk ten hoogste voor een periode van negen maanden kan worden verricht.
   
 3. Cumulatie van ontslaggronden
  Werkgevers lopen onder de Wwz tegen situaties aan waarin op basis van elk van de afzonderlijk bestaande ontslaggronden onvoldoende wettelijke basis is voor ontslag, maar waar wel bij meerdere gronden gedeeltelijk sprake is van problemen (bijvoorbeeld verwijtbaar handelen gecombineerd met disfunctioneren en een verstoorde arbeidsrelatie). In die gevallen moet het mogelijk worden om tot ontslag te komen op basis van de cumulatie van omstandigheden genoemd in de verschillende ontslaggronden. Daar staat tegenover dat de rechter bij deze grond de transitievergoeding op 150% kan zetten. 
   
 4. Meer balans in transitievergoeding
  Onder de huidige wet heeft een werknemer recht op een transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst langer dan twee jaar heeft geduurd (en door de werkgever wordt beëindigd of niet voortgezet). In het Regeerakkoord verandert dit, en ontstaat direct bij aanvang van de arbeidsovereenkomst het recht op een transitievergoeding. Ook de opbouw verandert: voor elk jaar in dienstverband gaat de transitievergoeding een derde maandsalaris bedragen, ook voor contractduren langer dan tien jaar. 
   
 5. Nieuwe regels voor zzp’ers
  De Wet DBA wordt vervangen. Aan de hand van twee elementen (het tarief en de duur van de overeenkomst) zal worden bepaald of op basis van een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht kan worden gewerkt. Bij een laag tarief (125% van het minimumloon of de laagste loonschalen in cao’s) en een langere duur (langer dan 3 maanden) wordt bepaald dat sprake is van een arbeidsovereenkomst. Bij een hoog tarief (waarschijnlijk boven € 75 per uur) en een korte duur (korter dan een jaar) kan er voor worden gekozen om buiten de loonheffingen te blijven (‘opting-out’). Voor zzp’ers boven het lage tarief wordt een ‘opdrachtgeversverklaring’ ingevoerd. Deze verklaring biedt de opdrachtgever zekerheid dat er geen loonheffingen verschuldigd zijn, tenzij de aanvraag niet naar waarheid is ingevuld.


Wilt u meer weten? Op 30 november a.s. organiseren wij een Client Class Arbeidsrecht, waar zowel bovenstaande als de andere arbeidsrechtelijke wijzigingen uit het Regeerakkoord en de gevolgen hiervan voor u in de praktijk uitgebreid aan bod komen. U bent van harte welkom!

Fijne week!

Nicole Stalma
stalma@vandersteenhoven.nl
+31 (0)6 43 36 80 54

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail@vandersteenhoven.nl