de week van

de week van

Nicole Stalma, 30 juli 2018

‘Slimme’ truc om non-concurrentiebeding te omzeilen kost werknemer € 30.000,=

Regelmatig krijg ik vragen over de geldigheid van een non-concurrentiebeding. Waar sommige werkgevers er vanuit gaan dat een non-concurrentiebeding meer voor de vorm gesloten wordt, denken anderen dat een non-concurrentiebeding altijd moet worden nagekomen door hun werknemers. De waarheid ligt – zoals vaker – ergens in het midden.

De volgende interessante casus kwam mij onder ogen. Het betreft een werknemer die in maart 2013 in dienst treedt bij werkgever in de functie van ‘Rayonmanager lichtstraten’. Werkgever houdt zich bezig met het produceren en verhandelen van daglichtproducten, zoals lichtkoepels. Enkele jaren later maakt werknemer promotie en gaat hij aan de slag in de functie van ‘Salesmanager Projecten Nederland’. In zijn arbeidsovereenkomst is een non-concurrentiebeding opgenomen op grond waarvan het werknemer onder meer is verboden om “binnen één jaar na het einde van de arbeidsovereenkomst werkzaam te zijn voor een onderneming gelijk, gelijksoortig of aanverwant aan de onderneming van werkgever”. Een dergelijke algemene formulering zie ik veel terug in de praktijk. Op overtreding is een boete gesteld van € 10.000,= en € 1.000,= voor iedere dag dat de overtreding voortduurt.

Eind maart 2018 zegt werknemer zijn arbeidsovereenkomst op. In zijn opzeggingsbrief meldt hij dat hij per 1 mei 2018 aan de slag zal gaan bij een andere onderneming, X, die gespecialiseerd is in het vervaardigen en verwerken van vezel versterkt composiet. De vennootschap waar werknemer in dienst zal treden is onderdeel van een concern: een holding met drie werkmaatschappijen. Eén van deze werkmaatschappijen, Y, houdt zich ook bezig met daglichtproducten. Werkgever stelt dan ook dat werknemer met indiensttreding bij de nieuwe werkgever zijn non-concurrentiebeding overtreedt. Werknemer is het daarmee niet eens. Volgens werknemer is het begrip ‘onderneming’ in het non-concurrentiebeding niet zo ruim dat daaronder het gehele concern van zijn nieuwe werkgever moet worden verstaan. En de vennootschap waar hij in dienst treedt verricht toch geen met werkgever concurrerende activiteiten?

De rechter die in kort geding over de zaak moet oordelen is het niet met de werknemer eens. Op de zitting blijkt namelijk dat de bestuurder van de nieuwe werkgever in het bijzonder geïnteresseerd is in werknemer vanwege zijn grondige kennis van alle ‘ins en outs’ van de onderneming van zijn oude werkgever. De werknemer kende deze bestuurder niet, maar wordt door hem uitgenodigd voor een etentje, waarna hij een aanbod krijgt om bij het concern in dienst te treden voor een salaris van € 7.500,= bruto per maand. Bij zijn oude werkgever verdiende werknemer per maand € 4.500,= bruto. Ook wordt duidelijk dat werknemer voor de duur van één jaar in dienst zal zijn van X. Na dit jaar zal hij in dienst treden van Y. Deze feiten en omstandigheden in onderlinge samenhang maken de vrees van de oude werkgever terecht dat werknemer (ook) in de toekomst zijn non-concurrentiebeding zal overtreden. Daarom wordt werknemer door de rechter aan zijn non-concurrentiebeding gehouden. Het wordt hem dus verboden om gedurende de looptijd van het non-concurrentiebeding in dienst te treden van “een onderneming gelijk, gelijksoortig of aanverwant aan de onderneming van werkgever”, waaronder X en Y. Omdat het kort geding plaatsvindt ná 1 mei 2018, de datum van indiensttreding bij X, heeft werknemer zijn non-concurrentiebeding al overtreden. De rechter veroordeelt werknemer dan ook tot betaling van een voorschot van € 30.000,= aan zijn oude werkgever.

Deze truc komt werknemer dus duur te staan. Tegelijkertijd had de oude werkgever deze procedure mogelijk kunnen voorkomen als het non-concurrentiebeding specifieker was geformuleerd.

Heeft u vragen over (de formulering of geldigheid van) een non-concurrentiebeding? Neem dan gerust contact op.

Fijne week!


Nicole Stalma
stalma@vandersteenhoven.nl
+31 (0)6 43 36 80 54

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail@vandersteenhoven.nl