de week van

de week van

Maartje van Asten, 18 september 2017

Status quo Wet DBA
De Belastingdienst pakt tot 1 juli 2018 alleen zzp'ers en bedrijven aan die 'kwaadwillend' zijn en bewust schijnconstructies laten bestaan. Andere opdrachtgevers en zzp'ers hoeven niet voor naheffingen en boetes te vrezen. Wiebes geeft aan dat het bij 'kwaadwillenden' gaat om die gevallen die grenzen aan fraude en maatschappelijk ontwrichtend zijn. Dat lijkt ook het geval te zijn als opdrachtgevers en opdrachtnemers, ondanks herhaaldelijke verzoeken van de Belastingdienst, geen aanpassingen aanbrengen in modelovereenkomsten die de fiscus heeft afgekeurd. Of als partijen aanwijzingen van de fiscus negeren om hun werkwijze te veranderen zodat er volgens de fiscus geen sprake is van een dienstbetrekking. In die gevallen kan de Belastingdienst loonbelasting en sociale premies naheffen en boetes opleggen.

Vorig jaar schortte Wiebes al de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) op. Met wat meer tijd worden de knelpunten van de wet opgelost - zo is het idee van Wiebes - en krijgen opdrachtgevers en opdrachtnemers de gelegenheid hun werkwijze aan te passen en met overeenkomsten te gaan werken die daarbij aansluiten.

Waar moet u nu gedurende de uitvoering van de overeenkomst met de zzp-er op letten?
Dat is heel simpel; de praktijk moet aansluiten op hetgeen in de goedgekeurde (model)overeenkomst is afgesproken. Wordt in de praktijk conform de goedgekeurde (model)overeenkomst gewerkt, dan hebben opdrachtgever en zzp-er zekerheid met betrekking tot de loonbelasting en sociale premies. Dat ligt bij platformen als Deliveroo een stukje lastiger, zo kopte het FD vandaag weer. Daar is discussie of medewerkers wel of geen zelfstandig ondernemers zijn. Een intern verbod op termen als ‘dienstrooster’ en ‘uniform’ is onvoldoende om die vraag te beantwoorden.

Momenteel wordt onderzocht of het arbeidsrecht herijkt moet worden om beter aan te sluiten op de huidige praktijk. Onderzocht wordt hoe de criteria ‘gezag’ en ‘vrije vervanging’ een concretere of andere invulling kunnen krijgen. De Belastingdienst blijft ondertussen opdrachtnemers en opdrachtgevers informeren over de wet DBA en de ‘nieuwe’ werkwijze. Ach, de Belastingdienst kan het niet leuker maken, maar hopelijk straks wel wat makkelijker.   

Maartje van Asten
vanasten@vandersteenhoven.nl
+31 6 43 36 80 52

 

 

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail@vandersteenhoven.nl