de week van

de week van

Maartje van Asten, 31 augustus 2020

Steunpakket nummer 3
Het derde coronasteunpakket komt eraan per 1 oktober a.s. De bedoeling is dat de regering vanaf volgend jaar de kraan heel langzaam dicht draait. Omdat het aantal ontslagen dan naar alle waarschijnlijkheid gaat stijgen, wil het kabinet meer werk maken van (om)scholing en werk-naar-werkbegeleiding. Elk bedrijf dat na 1 oktober a.s. loonsubsidie ontvangt, moet om die reden een klein deel in een scholingsfonds storten. Hoekstra kreeg de vraag tijdens de persconferentie of dit nu echt het allerlaatste pakket is. Dat wist hij niet te zeggen. Zolang de economie op halve toeren draait, is het moeilijk om de noodsteun helemaal in te trekken. 

Als de tienduizenden bedrijven die nu kunstmatig in leven worden gehouden, alsnog ophouden te bestaan zijn alle inspanningen voor niets geweest. Koolmees heeft het over een ‘duivels dilemma’; de wens zoveel banen te redden als mogelijk en tegelijkertijd het risico kansloze ondernemingen te blijven steunen met belastinggeld. Goed nieuws dat de genomen maatregelen effectief zijn volgens het Centraal Planbureau. Uit onderzoek blijkt dat loonsubsidieregelingen zoals de NOW meestal een jaar lang zinvol zijn. Met de waarschuwing dat na een jaar de maatregelen hun effect verliezen en zelfs contraproductief worden. De prikkel om een verdienmodel aan te passen verdwijnt dan. 

Niet voor niets dat het steunpakket de pijlers ‘steun, helpen aanpassen en investeren’ kent. Die begrippen moeten elkaar versterken volgens Wiebes. Alles is er op gericht dat bedrijven zich aanpassen zodat ze weer een businessmodel en werk hebben. Dit steunpakket loopt door tot 1 juli 2021. Dat biedt bedrijven en werknemers perspectief. En dat is hard nodig om bedrijven het zelfvertrouwen te geven om te investeren en consumenten om te consumeren. Kortom, houd vol, houd het hoofd koel en pak de kansen die voorbij komen! 

Volg ook onze bedrijfspagina ‘Van der Steenhoven advocaten’ via LinkedIn voor actuele berichten en lees ook de VDS Flash over de NOW 3.0 hier.

Maartje van Asten
vanasten@vandersteenhoven.nl
+31 6 43 36 80 52

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail@vandersteenhoven.nl