de week van

de week van

Maartje van Asten, 21 oktober 2019

The point of no return
Werk is waardevol, nu en in de toekomst. Om een goed werkende arbeidsmarkt te behouden, is de Commissie Regulering van werk in het leven geroepen. Een onafhankelijke commissie die, onder leiding van Hans Borstlap, de werking van de huidige arbeidsmarkt onderzoekt. Zij bekijkt in hoeverre de regels die gelden rondom het verrichten van werk nu en in de toekomst nog leiden tot de gewenste uitkomsten. Voor werkenden, bedrijven en de samenleving als geheel. De beschermingsgedachte van de werknemer met het vaste contract als uitgangspunt ligt nog steeds ten grondslag aan ons huidige stelsel. Maar de wereld van werk is sterk veranderd.
 
Aanleiding voor het onderzoek is het relatief hoge aantal mensen dat geen vast contract heeft en werkzaam is op basis van allerlei vormen van flexibele arbeid. Werkgevers kunnen zo snel reageren op een onvoorspelbare vraag. En werknemers kunnen werk en privé beter combineren. Maar er is ook een keerzijde: er dreigt een tweedeling te ontstaan tussen diegenen die hoog zijn opgeleid, goede beschermde banen hebben en gezond zijn en mensen die veel minder bescherming hebben en zo structureel buiten de boot dreigen te vallen. Dat is vooral nadelig voor de mensen die het betreft, maar het kan ook op lange termijn schadelijk zijn voor de productiviteit en stabiliteit van onze economie.
 
Kortom, verandering op korte termijn is hard nodig, voordat we een ‘point of no return’ bereiken. De Commissie liet onlangs weten meer tijd nodig te hebben voor het voltooien van het advies; het rapport wordt nu 1 februari 2020 verwacht.
 
Eerst verder met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) die op 1 januari a.s. in werking treedt. De WAB staat op het programma tijdens onze Client Class arbeidsrecht op donderdag 28 november a.s. Komt u ook? Ik stuur u graag de uitnodiging en het programma toe.

Maartje van Asten
vanasten@vandersteenhoven.nl
+31 6 43 36 80 52

 

Contact opnemen met ons?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail@vandersteenhoven.nl